Gå direkt till innehåll
Energimarknadsinspektionen minskar Öresundskrafts nätintäktsram

Pressmeddelande -

Energimarknadsinspektionen minskar Öresundskrafts nätintäktsram

Energimarknadsinspektionen (EI) beslutade igår att minska Öresundskrafts förslag på intäktsram för sina elnät under perioden 2012 – 2015.

– Den intäktsram som EI beslutat är mindre än vi anser nödvändigt för att möta kundernas krav, samt kunna bedriva vår verksamhet med den höga ambitionsnivå vi har, säger Patrick Ekman, chef för affärsområde Nät vid Öresundskraft.

 – Vi måste nu noggrant gå igenom alla planer för att se om – och i så fall hur - vi kan sänka kostnaderna och vilka konsekvenser det kommer att få för våra kunder. Efter det kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare.

Den godkända intäktsramen för perioden uppgår till 1918 miljoner kronor, en minskning med cirka 17 procent jämfört med Öresundskrafts ursprungliga förslag, som beräknats enligt EIs modell.

Och trots att den godkända nivån är tolv procent högre än tidigare intäkter menar Patrick Ekman att det finns en hel rad argument som motiverar det förslag på intäktsram som Öresundskrafts lämnade till EI i våras. Däribland befarat tidigare utbyte av elmätare, högre säkerhetskrav och förändringar i det övergripande eldistributionsnätet i Öresundskrafts verksamhetsområde. Han pekar också på Öresundskrafts korta avbrottstider. Enligt inrapporterade data till EI är Öresundskrafts aviserade och oaviserade elavbrott väsentligt kortare än medelavbrottstiderna i landet.  

Därtill, menar Patrick Ekman, finns det framtida osäkerheter som företaget måste gardera sig för, till exempel en nordisk slutkundsmarknad och nya krav på timmätning. 

– Vi har en hög ambitionsnivå för våra nät vad gäller underhåll, modernisering och anpassning för vind- och solanläggningar. Detta för att elkunderna ska kunna bli mer aktiva och påverka sin elanvändning och därmed sina kostnader. Nu har EI lagt ett tak som är lägre än vi planerat för och vi måste noggrant gå igenom våra planer och se vad som ska prioriteras.

För Öresundskrafts kunder motsvarar den godkända intäktsramen för perioden en höjning av nätavgiften med i genomsnitt cirka 2,2 procent per år under perioden. För en lägenhet betyder det en genomsnittlig ökning på runt 30:- per år under perioden och cirka 130:- per år för en eluppvärmd villa.

Bakgrund
Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och de ändringar som följt i den svenska ellagen. Enligt ellagen ska en förhandsprövning göras av avgifterna för överföring av el och anslutning till ledning och EI ska fastställa en intäktsram för varje elnätsföretag. Regleringsmodellen förenklar för både kunder och elnätsföretag genom att förutsättningarna nu är kända på förhand.

EI:s uppgift är att pröva om nätavgifterna är skäliga och att leveransen sker till god kvalitet. Genom att fastställa en intäktsram skyddas kunderna av ett tydligt tak för hur höga avgifter som elnätsföretagen får ta ut.

Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under granskningsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten.

 Läs mer:
Energimarknadsinspektionens hemsida
Svensk Energis sida om förhandsreglering

 Mer information:
Patrik Ekman, affärsområdeschef Nät, Öresundskraft, tel. 070-418 35 63
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige