Gå direkt till innehåll
Fiskdöden i Mörrumsån inte Öresundskrafts fel

Pressmeddelande -

Fiskdöden i Mörrumsån inte Öresundskrafts fel

Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökningen om misstänkt miljöbrott i samband med fiskdöden i Mörrumsån den 17 augusti förra året.
 ”Reparationen av dammen kan uteslutas som den direkta orsaken till fiskdöden” skriver kammaråklagare Jan Olof Andersson.

Åklagarmyndigheten har låtit Statens Kriminaltekniska Laboratorium analysera vattenprover tagna 150 och 500 meter nedanför den damm där Öresundskraft förra sommaren utförde säkerhetshöjande arbeten. Båda proverna innehåller förhöjda värden av kalcium, som finns i cement. Myndigheten konstaterar dock att ”halten bedöms inte innebära någon risk för negativa effekter”.

I båda vattenproverna återfanns ammoniumkväve i mycket höga halter. ”Orsaken till de höga ammoniumkväve-halterna står således närmast att finna i utsläpp av orenat avloppsvatten” skriver myndigheten med hänvisning till den pumpstation som Fridafors använder för att pumpa sitt avlopp till Ryd. Pumpstationens nödutsläpp mynnar ut i Mörrumsån strax nedanför dammen. ”Det mesta talar för att ett utsläpp skett genom bräddning vid pumpstationen i Fridafors” skriver myndigheten som konstaterar att det kan inträffa vid kraftiga skyfall och som enligt SMHI förekommit omkring tiden för händelsen. Vid tidpunkten förekom även driftstörning där barnkläder fastnade i en av pumparna.  Någon misstanke om brott föreligger ej.

-Oavsett vems felet var så var händelsen olycklig med tanke på Mörrumsåns unika naturvärden. Visst gläds vi över beskedet men det viktiga är att vi tog vår del av ansvaret genom att tillsammans med Sveaskog återutsätta fisk, säger Lars-Inge Persson, affärsområdeschef vid Öresundskraft.

NOT: Åklagarmyndighetens beslut finns under menyn "Dokument".

Mer information:
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, Öresundskraft. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, 070-418 34 35
Jan Olof Andersson, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, Jönköping 010-562 59 77

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige