Gå direkt till innehåll
Månsgård i Rydebäck utanför Helsingborg får fjärrvärme. Med fjärrvärme frigörs el som istället kan användas där den gör mer nytta - som bränsle i bilar till exempel.
Månsgård i Rydebäck utanför Helsingborg får fjärrvärme. Med fjärrvärme frigörs el som istället kan användas där den gör mer nytta - som bränsle i bilar till exempel.

Pressmeddelande -

Fjärrvärme på Rydebäck del av effektpusslet

Nu är det klart att det nya exploateringsområdet Månsgård i Rydebäck får fjärrvärme. Öresundskraft satsar 4,5 Mkr för att förse ett antal flerfamiljshus och förskola med fjärrvärme och bygger samtidigt för framtiden. Det sker bland annat för att frigöra eleffekt som Helsingborg behöver.

Rydebäck bebyggdes på 70-talet och har fram tills nu inte haft fjärrvärme. Ett visst hopp om detta väcktes när den stora fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona drogs 2005 men det blev inte av.

– Att dra fjärrvärmeledningar i befintlig bebyggelse blir för dyrt när gator och trottoarer måste rivas upp. I det här fallet handlar det om ett nytt område som ska bebyggas och vi har hittat en klok etablering alldeles i närheten av vår distributionsledning som vi kan utgå ifrån.

Det berättar Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

Till saken hör att de boende i Rydebäck idag får sin värme från en mix av värmepumpar, direktverkande el och gas. Men Öresundskraft vill inte att mer el används för uppvärmning.

– Fler värmepumpar innebär en ökad belastning på elnätet. Det kan bli kritiskt under till exempel kalla dagar när effektuttaget är som störst. Med fjärrvärme avlastas istället elnätet. Satsningen bidrar till att frigöra effekt som vårt växande Helsingborg behöver, menar Dan Lilja.

– Rydebäck tillsammans med Ramlösa har pekats ut som ett av de stora framtida exploateringsområdena för bostäder så det här är en långsiktig investering, avslutar Dan Lilja.

Mer information:
Dan Lilja, chef affärsområde Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 36 09
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige