Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensamt fjärrvärmenät utreds vidare

I december 2010 tecknade Landskrona Energi, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för samverkan inom fjärrvärmeområdet

Under våren 2011 har parterna tillsammans analyserat de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att koppla samman sina fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Parterna har nu beslutat att fortsätta utredningsarbetet med fördjupade studier. Arbetet ska utmynna i ett samverkansförslag under 2011/2012. Parterna inleder även under sommaren förprojekteringen av en fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta.

 -Med ett regionalt fjärrvärmesystem skapas stora möjligheter att optimera fjärrvärmeproduktionen vilket minskar behovet av reinvesteringar samtidigt som möjligheten att ta emot spillvärme ökar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB.

 Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman. Sedan dess har städerna kunnat stödja varandra när det gäller både produktion och reservkapacitet, vilket har fungerat mycket väl genom åren.

-Vi är övertygade om att vi i ett samverkande, regionalt fjärrvärmesystem har möjlighet att ytterligare effektivisera produktion och distribution av fjärrvärme. En fossilfri värmeproduktion kommer kunderna i hela regionen till gagn både när det gäller kostnader och miljö, säger Kåre Larsson, vd för Landskrona Energi. 

 Även Lunds Energikoncernen har sedan tidigare byggt ut sitt fjärrvärmenät genom en ledning mellan anläggningarna i Lomma, Lund och Eslöv.

 - Med sammankopplade nät erhålls också en större värmemarknad för elproduktion, vilket går helt i linje med vår satsning att etablera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta. Det förstärker fjärrvärmens konkurrenskraft, samtidigt som miljöprofilen förbättras ytterligare, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kåre Larsson, vd för Landskrona Energi AB, 070-947 08 50

Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB, 070-418 30 80
Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 070-512 03 80

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige