Gå direkt till innehåll
Gröna Bilister och Öresundskraft: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!

Pressmeddelande -

Gröna Bilister och Öresundskraft: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!

I februari registrerades bara fyra elbilar. Nu slår Gröna Bilister och Öresundskraft larm: Utan ordentlig stimulans för elbilarna, blir det laddhybrider för hela slanten!

I februari registrerades 17 860 nya personbilar, varav 1 866 miljöbilar. Av dessa var 234 laddhybrider och endast 4 elbilar. Elbilarna backar alltså mycket kraftigt på marknaden, till förmån för laddhybrider.

- Elbilar och laddhybrider har samma Supermiljöbilspremie på 40 000 kr, trots att elbilens merkostnad är högre genom att den har mycket större batterier, och att elbilens klimatnytta är mycket större. Supermiljöbilspremien måste justeras så att den som gör störst klimatnytta får störst belöning, helst inom ramen för ett bonus-malus-system, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Idag, onsdag 27 mars överlämnas Roadmap Swedens förslag till färdplan för fossilbränsleoberoende fordonsflotta till näringsminister Annie Lööf. Per Lundgren från Öresundskraft medverkar vid överlämningen av dokumentet, som bl.a. Öresundskraft och Gröna Bilister medverkat att ta fram.

- Sverige var först i omställningen bort från bensin och diesel. Nu ligger vi efter, och det beror på att stimulansen är för svag och för kortsiktig. Annie Lööf och hennes regeringskollegor måste visa att de menar allvar med fossilbränsleoberoende, annars tappar vi allt det vi byggt upp, säger Per Lundgren.

Den bästsäljande laddhybriden, Toyota Prius, går drygt 2 mil på el, innan den går över till bensin, medan den bästsäljande elbilen, Nissan Leaf, går 20 mil avgasfritt. Laddhybriden kan köras enbart på bensin, medan elbilens teknik är tvingande – den körs alltid på el.

Gröna Bilister och Öresundskraft har tagit fram fyra exempel på hur elbilsmarknaden kan stimuleras, som presenteras i en video, https://vimeo.com/61575486.


För ytterligare information:
Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se
Per Lundgren, 070-418 32 14, per.lundgren@oresundskraft.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

 

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige