Gå direkt till innehåll
Klart med Öresundskrafts försäljning av tjänsteföretag

Pressmeddelande -

Klart med Öresundskrafts försäljning av tjänsteföretag

I veckan kunde Öresundskraft AB slutföra försäljningen av sitt dotterbolag Öresundskraft Tjänster AB. Köparen, ATS Kraftservice AB, ägs av Lambertsson Sverige som i sin tur ingår i Peabkoncernen. Utöver avtalet om aktieöverlåtelse består affären av två kontrakt om utförande av elnätstjänster.

Öresundskraft Tjänster har 38 anställda som arbetar med service, drift, underhåll samt byggnation inom Öresundskrafts koncessionsområden. Området sträcker sig över nio kommuner från Rydebäck i söder till Hallandsåsen i norr med ca 96 000 elnätskunder.

Affären har genomförts enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Den innefattar förutom försäljning av Öresundskraft Tjänster AB två kontrakt om utförande av elnätstjänster. Värdet är totalt på ca 220 Mkr över fyra år och med option på förlängning i ytterligare två år.

- Vi är mycket nöjda med att ATS nu tar över som ny ägare av Öresundskraft Tjänster AB. Vår ambition är att skapa ett långsiktigt och nära samarbete som stärker båda parter, säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft. Det är början på en resa där både vi och kollegorna i Öresundskraft Tjänster får en möjlighet att utvecklas i våra respektive roller. Detta ska säkerställa att vi fortsätter vara en av de bästa i Sverige på att leverera el utan avbrott.

Mer information:

Håkan Rannestig, vd, Öresundskraft Tjänster AB, 070-000 35 18
Bengt-Arne Ingelström, vd, ATS Kraftservice AB, 073-384 75 77
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige