Gå direkt till innehåll
Tio procent av Helsingborgs solels-mål är uppnått och tillväxten fortsätter enligt Öresundskraft.
Tio procent av Helsingborgs solels-mål är uppnått och tillväxten fortsätter enligt Öresundskraft.

Pressmeddelande -

​Mera el från solen i Helsingborg och Ängelholm

Under 2020 producerade Helsingborgs solceller 14,6 GWh el, en 50-procentig ökning sedan 2019. Nu har tio procent av stadens solelsmål uppnåtts.

Sammanlagt byggdes 250 solcellsanläggningar i Öresundskrafts nät i Helsingborg, att jämföra med 164 föregående år. Totalt finns 642 anläggningar i Helsingborgsnätet.

I Ängelholm tillkom 83 anläggningar och produktionen ökade med 44 procent. Där finns nu 242 anläggningar.

– Siffrorna överträffar våra förväntningar. Vi befarade att pandemin skulle bromsa tillväxten men intresset för solceller slår allt. Det säger Patrik Hermansson, chef för Strategi & Innovation på Öresundskraft.

Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska en tiondel av helsingborgarnas el år 2035 komma från lokala solceller: 148 miljoner kilowattimmar (148 GWh).

– Vi tror att vi kan nå målet tidigare. Det kräver visserligen minst en 17-procentig tillväxt varje år men det stora engagemanget från privat- och företagskunder, flera aktiva solcellsföretag, volatila elpriser och en offensiv energipolitik driver på utvecklingen, menar Patrik Hermansson.

Regeringen har beslutat att ersätta investeringsstödet med ett grönt skatteavdrag för privatpersoner. Samtidigt räknar staten upp energiskatten varje år. Det gör att besparingen ökar med egenproducerad el som är skattebefriad.

– En annan viktig fråga är den om eleffekt. Solel produceras dagtid men elbehovet är störst på kvällen. Solceller i kombination med batterier för lagring kan då bidra med eleffekt, säger Patrik Hermansson.

­– Inom några år har vi tusentals solcellsanläggningar i våra nät och vi förbereder som bäst för det, bland annat byter vi ut 100 000 elmätare under kommande år.

Mer information:
Patrik Hermansson, chef Strategi & Innovation, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige