Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft förvärvar resterande aktier i Göta energi av Hafslund

Helsingborgsbaserade Öresundskraft och Hafslund i Norge har tidigare ägt vardera 50 procent i Göta energi. Från och med den 28 december 2006 tar Öresundskraft över Hafslunds del och blir därmed ensam ägare till bolaget. Göta energi med bas i västra Götaland har ca 50 000 kunder och en total energiomsättning på ca 1 TWh. Förvärvet är i linje med Öresundskrafts fortsatta expansion på slutkundssidan i Sverige. Ett hundraprocentigt ägande ger ökade möjligheter till samordning med Öresundskrafts övriga verksamhet. Förvärvet påverkar inte den fortsatta satsningen på Göta energi som ett eget varumärke. Kunderna kommer heller inte att påverkas. – Det känns tillfredställande att välkomna Göta energi helt i Öresundskraft samtidigt som samarbetet med Hafslund har varit mycket givande för bolagets utveckling. Vi ser med stor tillförsikt fram emot Göta energis fortsatta expansion i Västsverige, säger Richard Sandström, VD Öresundskraft Marknad AB. Göta energi är ett expansivt bolag med många nya spännande produkter, inte minst den senaste satsningen på El-konto som mottagits väl av marknaden. – Som ett hundraprocentigt ägt dotterbolag till Öresundskraft skapas möjligheter för synergieffekter och bra förutsättningar för Göta energis fortsatta utveckling, säger Tommy Hjert VD Göta energi. – Avyttringen av Hafslunds andel i Göta energi ger oss ökat fokus på den norska elmarknaden och Öresundskraft goda möjligheter att vidareutveckla Göta energi, säger Hege Yli Melhus, koncerndirektör Marknad. För mer information kontakta: Richard Sandström, VD Öresundskraft Marknad AB, tfn 070-418 32 02 Fakta om Öresundskraft, Hafslund och Göta energi Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr. Hafslund, Norges ledande kraftkoncern är noterat på Olso-börsen. Det är Norges största nätägare och elförsäljningsföretag samt en mellanstor kraftproducent. Vidare är Hafslund är en dominerande aktör inom den norska marknaden för säkerhetstjänster och har dessutom en väsentlig ägarandel i det börsnoterade solenergiföretaget Renewable Energy Corporation ASA. Göta energi med 30 anställda och cirka 50 000 kunder, har en omsättning på ca 450 miljoner kronor och en energiomsättning på ca 1TWh. Företaget har kontor i Kungälv och Kristinehamn

Ämnen


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige