Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg stärker samarbetet

Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg har tecknat avtal som ger närmare 3 000 villaägare en rad förmåner och rabatter. Det är första gången som Villaägarna i Helsingborg ingår ett lokalt energiavtal.

Avtalet innebär bland annat att Villaägarnas medlemmar kan köpa ren vattenkraft till samma pris som Öresundskraft betalar på kraftbörsen Nord Pool. Elen säljs utan påslag på spotpriset mot en liten, fast månadsavgift. Rabatterad energideklaration, gratis webbaserat energitest av villa och en fri radiatortermostat vid termostatbyte är andra förmåner som ingår i avtalet.

-Vi verkar för våra medlemmars bästa och är glada över att ha förhandlat fram både ekonomiska och miljömässiga förmåner på energiområdet, säger Kenneth Lantz, ordförande för Villaägarna i Helsingborg.

-Via vår riksorganisation har vi sedan tidigare rabatterad el från ett annat energibolag men vi och våra medlemmar i Helsingborg föredrar det lokala alternativet. Med det vill vi också inspirera Öresundskraft till fortsatta satsningar på alternativa energislag.

-Vi är glada att kunna erbjuda ett samlat paket av förmånliga tjänster till en viktig målgrupp som villaägarna, säger Bo Lindberg, chef för affärsområde Marknad på Öresundskraft.

- Avtalet ger villaägarna i Helsingborg verktyg att använda energi på ett sätt som är både bra för dem och för andra. Energi för en bättre värld helt enkelt!


Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80
Bo Lindberg, affärsområdeschef Marknad, Öresundskraft, tel. 070-418 33 10
Kenneth Lantz, ordförande Villaägarna i Helsingborg, tel. 070-343 94 94
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info
www.oresundskraft.se.

Villaägarna i Helsingborg
är en ideell organisation som arbetar för villaägarna i Helsingborgs bästa. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Medlemmarna betalar en årlig avgift varje år och får för detta en medlemstidning, förmåner av många olika slag, experthjälp inom juridik, byggfrågor och samhällspåverkan med inriktning på boendet i eget hus.
http://helsingborg.syd.villaagarforening.se/

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige