Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft tecknar avtal med Trelleborg

Öresundskraft har slutit avtal om köp av el med svenska delen av Trelleborgkoncernen. Avtalet innebär att flertalet kontor och produktionsanläggningar inom den svenska delen av Trelleborgskoncernen från och med 2006 köper sin el från Öresundskraft. Totalt omfattar avtalet cirka 90 GWh per år och 19 anläggningar. Ordern är värd omkring 30 Mkr per år. Fler kontor och anläggningar har möjlighet att ansluta sig till avtalet efter hand. – I Öresundskrafts åtagande ingår mer än att leverera el, berättar Henric Bengtsson, Key accout manager på Öresundskraft. Trelleborg köper en portföljförvaltningstjänst som innebär att vi levererar rådgivning och analyser över marknadsläget. Vi bevakar marknaden, Trelleborg bestämmer riskerna och tillsammans sänker vi elkostnaderna. – Vi håller oss informerade om energimarknaden och har haft kontakt med ett flertal potentiella leverantörer. Valet föll på Öresundskraft eftersom kvaliteten på informationen om elmarknaden och spotprisets utveckling är viktig för oss. Öresundskraft är lagom stora och flexibla i sättet att arbeta, säger elingenjör Bertil Nilsson på Trelleborg Industri AB som ansvarat för upphandlingen. Portföljförvaltning är ett smart sätt för företag som förbrukar mycket el att följa marknadsrörelserna på elbörsen och utnyttja upp- och nedgångar i priset. Grundprincipen är att kunden har möjlighet att prissäkra delar av den förväntade elförbrukningen, när man tror att elpriset kommer att stiga. I samråd med portföljförvaltarna på Öresundskraft fattar kunden själv beslut om hur man vill agera. Utgångspunkten är en i förväg beslutad handelsstrategi. Öresundskraft Energy Trading har sedan 2002 Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel. Företaget använder de ledande analysinstitutens mätningar, rapporter, marknadskommentarer och tekniska signalgeneratorer. För ytterligare information kontakta Key account manager Henric Bengtsson på Öresundskraft, tfn 070-418 32 45, 070-418 32 45, informatör Malin Johnsson, tfn 042-490 32 39, 070-418 32 39 eller elingenjör Bertil Nilsson på Trelleborg, tfn 0410-518 31, 0708-55 18 31. Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2004 till 6 469 GWh, varav 4 792 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 175,6 Mkr.

Ämnen


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige