Gå direkt till innehåll
Rekordstort förbränningskontrakt till Filbornaverket

Pressmeddelande -

Rekordstort förbränningskontrakt till Filbornaverket

I en offentlig upphandling och e-auktion har Öresundskraft vunnit uppdraget att förbränna sammanlagt 126 000 ton avfall årligen från och med 2013.  Därmed får Filbornaverket en flygande start.

Upphandlingen arrangerades av NSR AB (Norra Skånes Renhållnings AB), MERAB (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag) samt LSR (Landskrona Svalöv Renhållnings AB). Upphandlingen, som avslutades med en e-auktion, gällde förbränning av 158 000 ton avfall, dels hushålls- och verksamhetsavfall, dels lagrat avfall. Deltog i budgivningen gjorde förutom Öresundskraft även Sysav (Malmö) och HEM (Halmstad).
När auktionen avslutades den 19 oktober hade Öresundskraft lämnat det lägsta priset på merparten av uppdraget och därmed säkrat 78 procent av Filbornaverkets kapacitet från 2013 och 18 månader framåt. Därefter finns möjlighet, så kallad option, till förlängning av avtalet, omfattande 96 000 ton under fyra år fram till 2018. Upphandlingen var rekordstor: ett normalt förbränningsuppdrag omfattar vanligtvis runt 15 000 till 50 000 ton årligen

– Det här innebär att vi kan infria den tidigare förhoppningen om att det lokala avfallet tas om hand lokalt och kommer nordvästra Skåne till del i form av värme och el. Det säger Öresundskrafts VD Anders Östlund i en kommentar.

– Det innebär också att Filbornaverket får en flygande start när det går i kommersiell drift i januari 2013. Med drygt tre fjärdedelar av kapaciteten säkrad kan den betydande investeringen i Filbornaverket generera intäkter från dag ett. Samtidigt ger det oss tid att fylla återstående kapacitet på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Mer information:
Anders Östlund, Vd, Öresundskraft, tel. 070-418 30 80

Lars-Inge Persson, chef affärsområde Kraft & Värme, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige