Gå direkt till innehåll
Rodoverken levererar ackumulatortank till Öresundskrafts nya kraftvärmeverk

Pressmeddelande -

Rodoverken levererar ackumulatortank till Öresundskrafts nya kraftvärmeverk

Öresundskraft har valt Rodoverken för leverans av ackumulatortanken till det nya avfallseldade Filbornaverket i Helsingborg. Leveransen inkluderar en komplett ackumulatortank med funktionsansvar. Priset uppgår till drygt 40 miljoner kronor.

Ackumulatortanken blir 60 meter hög och när Filbornaverket är i drift kommer den att innehålla 40 000 kubikmeter vatten med en temperatur på upp till 95°C. Från tanken ska vattnet matas ut i Helsingborgs fjärrvärmenät.

–Detta var den sista stora upphandlingen i projektet. Även denna gång har vi försäkrat oss om en lösning som tillmötesgår alla tekniska krav och som landar inom budget, säger Jesper Baaring, Öresundskrafts chef för Filbornaprojektet.

Rodoverken, med säte i Stenungsund, ingår i Midroc och har lång erfarenhet av att konstruera och bygga stora ackumulatortankar. Man använder en särskild byggteknik, spiralmetoden, där tanken roteras upp successivt vilket gör att arbetet kan utföras på en liten yta från ett och samma ställe. (Se film här)

Den nya tanken, tillsammans med Öresundskrafts nuvarande tank nere vid Västhamnsverket, innebär att Helsingborg får två stora ”reservbatterier” med varmvatten; en oöverträffad trygghet vid eventuella störningar eller avbrott i fjärrvärmeproduktionen.

Mer information:
Jesper Baaring, projektchef Filbornaverket, Öresundskraft, tel. 042-490 39 79, 070-418 39 79
Pär Hedendahl, affärsområdeschef, Rodoverken, tel. 010-470 79 13, 0705-41 93 01
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige