Gå direkt till innehåll
Svensk vindkraft upp 74 procent på ett år

Pressmeddelande -

Svensk vindkraft upp 74 procent på ett år

Vindkraftverkens bidrag till elproduktionen under år 2011 var 6,1 TWh, vilket är cirka 74 procent mer än föregående år, och 4,2 procent av landets totala elproduktion under 2011. Det visar uppgifter från Elåret, Svensk Energis årliga sammanställning av statistik inom elbranschen.

Den sammanlagda elproduktionen inom landet uppgick år 2011 till 146,9 TWh, en ökning med drygt 1,4 procent jämfört med föregående år.

Andelen förnybar elproduktion i form av vatten, vind samt värmekraft med biobränslen är klart över 50 procent i Sverige. Andelen koldioxidfri elproduk­tion blir 95 procent om kärnkraften läggs till. Då återstår bara 5 procent som utnyttjar fossilbränsle eller annat bränsle inom svensk elproduktion.

År 2011 till­kom drygt 350 nya vindkraftverk och vid slutet av året fanns drygt 2 000 vindkraftverk i landet med en effekt större än 50 kW vardera. Öresundskraft fick under 2011 klartecken för att bygga två vindkraftverk på vardera 2 MW norr om Helsingborg.

-Vår ambition är att bygga ett tiotal vindkraftverk under de närmaste åren. Det är ett led i vår långsiktiga satsning på förnybar energi, säger Håkan Axelsson, affärsutvecklare vid Öresundskraft.

Vattenkraftsproduktionen i landet blev under 2011 66,0 TWh, 1,2 procent mindre än året före och nära normalårsproduktionen. Vattenkraften svarade för 46 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Kärnkraftsproduktionen blev 58,0 TWh, en ökning med 4,3 procent jämfört med året före.

År 2011 uppgick elproduktionen i övrig värmekraft (fos­sila bränslen och biobränslen) till 16,8 TWh, motsvarande drygt 11,4 procent av landets totala elproduktion. Av detta producerades 9,4 TWh i kraftvärmean­läggningar i fjärrvärmesystem och 6,4 TWh i industriell kraftvärme (mottryck).

Mer information:
Håkan Axelsson, affärsutvecklare, Öresundskraft, tel. 070-418 33 30
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige