Gå direkt till innehåll
Så här kan det komma att se ut på NSR:s deponi i Helsingborg i en framtid när den så kallade Rökilledeponin bebyggts med solceller. (Bilden är ett montage). Bild: Öresundskraft.
Så här kan det komma att se ut på NSR:s deponi i Helsingborg i en framtid när den så kallade Rökilledeponin bebyggts med solceller. (Bilden är ett montage). Bild: Öresundskraft.

Pressmeddelande -

Tillstånd öppnar för nio gånger mer solel

Länsstyrelsen i Skåne har godkänt sluttäckningen av NSR:s deponi i Helsingborg. Det öppnar stora tillväxtmöjligheter för Solar Park.

Godkännandet innebär att den del som kallas Rökilledeponin på NSR:s område kan bebyggas med solceller. Om hela ytan bebyggs kan nio gånger mer el från solen produceras, jämfört med dagens solcellspark vid återvinningscentralen.

– Det är mycket glädjande och efterlängtat. Det råder stor efterfrågan på andelar i Solar Park. Med tillståndet kan vi börja bygga ut och vi räknar med start redan i vår, berättar Lars-Inge Persson, ordförande i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening.

Nuvarande solcellsanläggning intill NSR:s återvinningscentral invigdes 2017 och har en effekt på 250 kW. Etapp 2 får även den en effekt på 250 kW. För samtliga etapper är potentialen 2250 kW. För 3 000 kronor kan både privatpersoner och företag bli andelsägare och få ägandebevis samt rösträtt i föreningen. Genom andelsförfarandet kan utbyggnaden ske utan att föreningen tvingas ta lån.

Att solcellsparken byggs på en annars obrukbar deponi är mycket ovanligt. Normalt används till exempel åkermark. Och solcellerna ska förankras i marken med jordskruvar. Det är en billigare och lättare teknik än traditionella betongfundament. Jordskruvarna kan dessutom återanvändas.

– Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att vi fått sluttäckningen godkänd och att marken därmed kan användas. Här kan solceller bidra med förnybar energi år efter år, samtidigt som vi sparar värdefull åkermark. Det är ett utmärkt exempel på effektiv resursanvändning, avslutar Kim Olsson, vd för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige