Gå direkt till innehåll
”Vi skärper upphandlingskraven”

Pressmeddelande -

”Vi skärper upphandlingskraven”

Det är dags att testa gränserna för hur långt kraven på löner och anställningsvillkor kan ställas. Det sade Öresundskrafts vd Anders Östlund när företagets interna utredning kring upphandlingen av villafiber i Helsingborg presenterades.

Utredningen gjordes efter fackliga uppgifter om att Öresundskraft medverkat till brott mot arbetstids- och skattelagstiftning. Detta sedan utländska firmor anlitats hos en av de huvudentreprenörer som Öresundskraft upphandlat för schakt och anläggning av fiberkabel till villor.

– Vi kan inte påvisa att det begåtts några faktiska brott. Men det som skett ställer frågan på sin spets: kan vi ställa tuffare krav på schyssta villkor både mot huvudentreprenör och underleverantörer? Det sade Anders Östlund när utredningen presenterades för Öresundskrafts styrelse.

Han menar att svaret är långt från självklart - men att Öresundskraft kommer att pröva genom att ställa hårdare krav.

– Det finns en lång och komplex rad med krav och regler som vi måste ta hänsyn till vid våra upphandlingar, bland annat EU-direktiv om frihandel, lagen om offentlig upphandling, stadens och våra egna policys samt uppföljningsansvar. Hittills har vi balanserat dessa krav på säker juridisk mark. Nu tänker vi skärpa kraven för att testa hur långtgående krav vi kan ställa när det gäller anställningsvillkor.

Öresundskraft har i samverkan med Helsingborg stads upphandlingsenhet inlett rekryteringen av en specialist som ska hjälpa till med såväl kravställning i upphandlingar som uppföljning av huvud- och underentreprenörer.

-Vi behöver denna expertkompetens för att kunna utmana nuvarande förhållningssätt och testa hur tuffa krav vi kan ställa utan att det missgynnar enskilda anbudsgivare på ett otillåtet sätt.

– Inom EU råder fri rörlighet på arbetsmarknaden. Det gynnar svenskar som vill jobba utomlands – och utländsk arbetskraft som vill jobba här, vilket blir allt vanligare. Men naturligtvis måste det ske under schyssta anställningsvillkor.

– Jag är säker på att företag och upphandlande myndigheter kan bidra till det genom att vara tydliga i sina krav. Men hur tydliga vi kan bli och hur långt vi kan sträcka våra krav utan att gå över gränsen för det tillåtna, det vet jag inte – men det är dags att vi testar.

Not: Utredningsunderlaget finns att ladda ner via "Dokument" här nedan.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige