Nyhet -

Företagare har betygsatt kommunens service

I den landsomfattande undersökningen Insikt får Osby kommun betyget 70 av 100. Kommunen sjunker därmed i rankingen av service till företagare från året innan.

Insikt bygger på Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service. Det sammanvägda betyget för Osby kommuns index är 70 av 100 möjliga, jämfört med 79 året före.

Högst betyg ges för bemötande, med ett index på 79. Störst utmaningar bedöms ligga inom miljö- och hälsoskydd, som ges 64 i index.

– Ett bra företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna utvecklas här, och avgörande för jobben i vår kommun. Vi är tacksamma för alla företag som tar sig tid att besvara denna omfattande enkät och på det sättet visar oss vad vi behöver förändra. Nu behöver vi fortsätta jobba över gränserna, både internt och externt, för att tillsammans åstadkomma förändring och vända trenden uppåt igen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C ).

– Miljö- och byggenheten hade stor personalomsättning under 2019, vilket återspeglas i resultatet. Glädjande nog har vi höga index på byggsidan, även om trenden är negativ. På miljösidan är trenden positiv, men vi har några områden som ska förbättras. Förändringsarbete med en ökad digitalisering av arbetsflöden och en förändrad organisation på byggsidan initierades hösten 2019 och fortsätter under året, säger miljö- och byggchef Håkan Bergknut.

Efter mätningen, som genomfördes för nästintill ett år sedan, lanserades bland annat en digital service för bygglov för att underlätta ansökningarna. Under detta år arbetar man vidare med digitalisering även på miljösidan.

Svarsfrekvensen i undersökningen uppgår denna gång till 64 procent och bygger på svar från företag som haft ärenden hos kommunen under 2019. Enkäten innehåller 40 frågor inom olika områden och nu väntar ett arbete med att skapa djupare förståelse inom respektive område. Utifrån detta tas förbättringsåtgärder fram för att utveckla samarbetet med näringslivet.

Om undersökningen

Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Osby kommun har inte haft tillräckligt många ärenden inom markupplåtelse samt serveringstillstånd för att dessa ska kunna inkluderas i undersökningen.

Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2019 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.selänk till annan webbplats.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • näringsliv och jobb
  • tillväxt och utveckling
  • osby kommun

Regioner

  • Osby

Kontakter

Niklas Larsson

Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande 0479-52 81 80

Relaterat innehåll