Pressmeddelande -

Osby kommun klättrar i näringslivsrankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. För Osby kommun innebar mätningen en förbättring med 23 placeringar från 2018, till plats 248.

– Vi är mycket glada att vi brutit en fem år lång negativ trend men vi har långt kvar för att nå vår vision, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Kommunen har tillsammans med näringslivet sedan tidigare visionen att nå topp 50 i rankingen och det står kvar. Nu ska delmål och aktiviteter för arbetet med tillväxt och företagsklimat fastställas och denna dialog kommer genomföras med näringslivets organisationer. Näringslivs- och tillväxtdelegationen, som är vald av kommunstyrelsen, arbetar samtidigt med en strategi för hållbar tillväxt som ska beslutas av kommunfullmäktige i början av 2020.

– Under hösten kommer vi även påbörja ett arbete internt för medarbetare och förtroendevalda kring service och bemötande, eftersom det är ett område vi ständigt måste förbättra, fortsätter Niklas Larsson.

Svenskt Näringslivs mätning görs i början av året och sedan dess har man hunnit med ett flertal aktiviteter både internt på kommunen och tillsammans med kommunens företagare. Nya arbetssätt har börjat etableras, företagsbesök och aktiviteter har genomförts.

– Vi har träffat och besökt så många företag vi kunnat, lyssnat på synpunkter och samlat idéer. Samtidigt arbetar vi med vår tillgänglighet och har bland annat funnits på olika caféer i kommunen för att prata tillväxt och företagande. För mig är det viktigt, jag ser mig som företagens röst i kommunen, säger tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg.

Under hösten fortsätter Turné för tillväxt och varje måndag förmiddag hittar du Carl-Johan och centrumledare Jimmy Ekborg på olika caféer i kommunen. Här hittar du alla datum och tider för Turné för tillväxt.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • tillväxt och utveckling
  • näringsliv och jobb

Regioner

  • Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 250 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll