Nyhet -

Osby kommun bjuder in företagare till dialog för ett bättre företagsklimat

Under första veckan i januari skickade Svenskt Näringsliv ut den årliga enkäten som lägger grunden för företagsklimatet i Osby kommun. Enkäten är ett av verktygen som används för att skapa de bästa förutsättningarna till företagare i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg bjuder in till dialogmöte för att få in underlag till ytterligare förbättringar i företagsklimatet.

I september klargjordes att det är alltmer gynnsamt att vara företagare i Osby kommun, då kommunen ligger på plats 248 av 290 i näringslivsrankningen och därmed klättrat upp 23 placeringar från 2018.

Även om det skett en klar förbättring från föregående år har kommunen tillsammans med näringslivet visionen att nå topp 50. Niklas Larsson (C) och Carl-Johan Löwenberg bjuder därför in ett 50-tal personer till dialogmötet. Mötet äger rum den 27 januari och fokuserar på hur företagare, tjänstepersoner och politiker ska samspela. Med hjälp av en beprövad metod diskuteras vardagsnära problem som skapar förutsättningar för en ökad samsyn.

- Det är viktigt att politiker, tjänstepersoner och företagare möts och diskuterar gemensamma frågor som bidrar till ökad förståelse för varandras förutsättningar. Detta kan i sin tur ge ett bättre företagsklimat, säger Niklas Larsson (C).

Efter mötet kommer deltagare ha möjlighet att svara på en kort enkät som bidrar till underlaget av förbättringar. Resultatet kommer senare att presenteras på hemsidan samt vid olika interna och externa möten.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • tillväxt och utveckling

Regioner

  • Osby

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll