Pressmeddelande -

Företagare nöjda med kommunens service

I den landsomfattande undersökningen Insikt får Osby kommun höga betyg, betydligt över genomsnittet på riksnivå. Osby kommun klättrar därmed från 21:a till 16:e plats i rankingen av service till företagare.

Insikt bygger på Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service. Det sammanvägda betyget för Osby kommuns olika myndighetsområden är 79 av 100 möjliga. I landet är det genomsnittliga betyget 72 och i Skåne 73. 

Insiktsmätningen genomförs av ungefär hälften av landets kommuner och bygger på svar från företag som haft ärenden hos kommunen under 2018. Enkäten innehåller 40 frågor inom olika områden och nu väntar ett arbete med att skapa djupare förståelse inom respektive område.

– Nu ska vi analysera dessa värden och jämföra dem med andra mätningar och indikationer. Utifrån resultatet kommer vi att ta fram ytterligare förbättringsåtgärder för att utveckla samarbetet med näringslivet. Men självklart känns det bra att Osby kommun ligger över riksgenomsnittet, säger tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg.


Om undersökningen

Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

Osby kommun har inte haft tillräckligt många ärenden inom markupplåtelse samt serveringstillstånd för att dessa ska kunna inkluderas i undersökningen. 

Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2018 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Hässleholm

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll