Pressmeddelande -

Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet!

Påskuppropet växer så det knakar och responsen i media har varit över all förväntan. Hittills är ett 50-tal städer runt om i landet inbokade för manifestationer den 25 april. Nu vill påskuppropet välkomna alla landets fackförbund, patientorganisationer och föreningar att delta i uppropet lokalt på samtliga orter. Listor över städerna, samt kontaktpersoner på respektive ort, finns på http://www.facebook.com/paskupprop som uppdateras kontinuerligt.

Sjukförsäkringsreglerna har för många blivit en enorm tragedi. Jakten på statistiskt bättre sjuktal har lett till att sjuka utförsäkras och många nekas inträde i sjukförsäkringen. En majoritet av landets kommuner vittnar om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd till följd av sjukreglerna.

Kritiken efter de nya sjukreglerna har varit massiv från alla tänkbara håll. Psykiatriker och cancerläkare har flertalet gånger varnat för hur cancersjuka tvingas till fattigdom och misär. Cancerhjälpen tar varje vecka emot 30-40 brev från utförsäkrade cancersjuka som behöver hjälp med pengar för att klara vardagen – många sjuka drabbas av ”Försäkringskasseutlöst depression”. Psykiatriska kliniker och läkare har flertalet gånger varnat för hur sjuka blivit sjukare och hur självmordstankarna ökat. Fackförbund har krävt omgående stopp på utförsäkringarna och politiker inom alliansen har medverkat i upprop för en humanare sjukförsäkring.

Nu har även kyrkan fått nog och Sveriges Kristna Råd publicerade i förra veckan ett öppet brev till regeringen där de kräver omgående ändringar i sjukförsäkringen, och rådet lovar dessutom att följa upp frågan. Diakoner runt om i landet vittnar om de förödande konsekvenser de nya sjukreglerna lett till och redan nu har en majoritet av landets biskopar ställt sig bakom protesterna. Namninsamlingar pågår runt om i Sverige. En del sjuka tvingas vända sig till härbärgen och kyrkan för hjälp med pengar till hyra och mat. Värst drabbade blir i många fall barnen till de drabbade. De tuffare Sverige har lett till att barnfattigdomen ökat lavinartat.

I media försvarar man sjukförsäkringssystemet med grovt vilseledande statistik och skyller på Försäkringskassans handläggare att sjuka kommer i kläm. Men sanningen är att alla negativa följder remissinstanserna varnade för har besannats – med råge. Det beror inte på enskilda handläggares misstag – det beror på ett ogenomtänkt och förhastat system som inte tar hänsyn till individen. Socialförsäkringsministern anser sig dessutom vara nöjd med sjukreglerna och eventuella ändringar kommer bli små.


Vi inom påskuppropet tror att med rätt försäkringssystem kan samhället hjälpa fler till arbete och ett värdigt liv. Sjuka behöver vård, medicinsk rehabilitering och ekonomisk trygghet – inte bli utkastade från sjukförsäkringen! Påskuppropet är partipolitiskt obundet och det vi kritiserar är dagens inhumana sjukförsäkringssystem. Uppropet består av deltagare över blockgränsen och med olika trostillhörighet.


Vi önskar att alla fackförbund, patientorganisationer och föreningar som vill medverka i uppropet meddelar oss. Med er hjälp kan vi nå fram till målet!

 

Ämnen

 • Politik, allmänt

Kategorier

 • arbetsförmedlare
 • arbetsförmedlingen
 • demonstration
 • fk
 • funktionshinder
 • sjukdom
 • påskupprop
 • manifestation
 • introduktionsprogram
 • försäkringskassan
 • funktionsnedsättning
 • sjukdomar
 • sjukregler
 • tro
 • utförsäkring
 • fackförbund
 • fackförening
 • facklig
 • förening
 • föreningsliv
 • föreningar
 • patientorganisation
 • sjukvård
 • ideell förening
 • ideellt arbete
 • hso
 • hälso och sjukvård

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook

Relaterat innehåll