Gå direkt till innehåll
En väg in till Partille kommun för företagare

Nyhet -

En väg in till Partille kommun för företagare

Nu finns företagslotsen som en enkel väg in till kommunen för befintliga och blivande företagare i Partille. Företagslotsen koordinerar företagarnas kontakter i kommunen för en enklare ärendehantering och ser till att de får svar på sina frågor. Servicen stärker också den interna samordningen mellan verksamheter i kommunen som ofta har kontakt med företagare.

Kostnadsfri tjänst

– Det ska vara lätt att starta och driva företag i Partille! Med företagslotsen boostar vi vår service till Partilleföretagarna samtidigt som vi stärker vår interna samverkan, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Företagslotsen är en kostnadsfri tjänst för att hjälpa befintliga och blivande företagare att förverkliga sina utvecklingsplaner. Varje företag är unikt och inga frågor är för små eller för stora att ställa till företagslotsen. Det går lika bra att prata affärsidéer som att ta upp konkreta ärenden till kommunen.

Bästa möjliga service

Ambitionen är att ge snabba svar på företagarnas frågor, hjälpa dem hitta rätt bland lagar och regler och ge en överblick över vilka tillstånd de eventuellt behöver för sin verksamhet.

– Kan vi så hjälper vi till, med den kompetens vi har i kommunen, med allt från bygglov och upphandling till alkoholtillstånd. Annars lotsar vi vidare till rätt kontakter, säger Louise Bång som är näringslivsutvecklare i kommunen och varit med och tagit fram konceptet för företagslotsen.

När en företagare kontaktar företagslotsen får personen först beskriva sitt ärende. Bedömer företagslotsen att ärendet berör fler verksamheter i kommunen, bjuds företagaren in till ett möte med aktuella tjänstemän, för att hantera ärendet smidigt och effektivt.

– Målet är att ge bästa möjliga service med vägledning, tydlig information och uppföljning. Tillsammans ser vi möjligheterna.

Smart digital kommun

För att underlätta steget att kontakta företagslotsen har näringslivsenheten tagit fram en smart e-tjänst i samarbete med kommunens IT-enhet där företagarna själva enkelt bokar möte på en tid som passar dem och kan följa sina ärenden under Mina sidor.

– Den nya smarta e-tjänsten förenklar ärendehanteringen och minskar administrationstiden – tid som vi istället kan lägga på att lösa företagarnas frågor, säger Marieke Wolter. 

Partille ska vara en smart digital kommun som bidrar till ett enklare liv för invånare och näringsliv.

– Som ett led i utvecklingen har kommunen nyligen bytt till e-tjänstplattformen Open e – i vilken företagslotsens e-tjänst utvecklats – som ger kunderna en mer interaktiv upplevelse och samtidigt förenklar kommunens arbete, säger Lovisa Åblad, digital strateg i Partille kommun.

Kontakta företagslotsen

På sidan Företagslosten i Partille kommun på kommunens webbplats kan du läsa mer om vad företagslotsen kan hjälpa till med.

Länk

Sidan Företagslotsen i Partille kommun.

Kontakta företagslotsen via e-tjänst

Via e-tjänsten där kan du boka ett möte med företagslotsen när det passar dig.

Länk

Boka möte med företagslotsen via den nya e-tjänsten.

Kontakt företagslotsen via e-post eller telefon

Du kan även kontakta företagslotsen via e-post och telefon.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till företagslotsen: 031-392 24 00.

E-post till företagslotsen: foretagslotsen@partille.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Marieke Wolter

Marieke Wolter

Näringslivsansvarig Kommunstyrelseförvaltningen 031-792 12 09

Relaterat innehåll

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer som gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vi vill att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – mitt i det goda livet.