Gå direkt till innehåll
Partilles resultat i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet sett till ranking och företagens samlade omdöme om företagsklimatet 2011-2021.
Partilles resultat i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet sett till ranking och företagens samlade omdöme om företagsklimatet 2011-2021.

Nyhet -

Fortsatt nöjda företagare i Partille

Partilles goda företagsklimat står sig såväl lokalt som regionalt och nationellt. Sett både till rankingen och till det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning har Partille bland de nöjdaste företagarna i landet.

– Ett betyg som vi förstås är stolta över, men inte nöjda med då vi vet att vi kan ännu bättre, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille. Vi vill samtidigt gratulera Vårgårda och Härryda som kammande hem första och andra plats i årets ranking och visar vår styrka som västsvenskt näringslivsnav!

Ett starkt företagsklimat – en stark kommun

Trots att företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille ökade i attitydundersökningen 2021, backar kommunen tre steg i rankingen från plats 21 till 24.

– Marginalerna är små i toppen och jag tycker att det är glädjande att fler kommuner klättrar i Svenskt Näringslivs ranking. Det tyder på att frågan om ett starkt företagsklimat blir allt viktigare att jobba med ur ett kommunpolitiskt perspektiv, säger Marith Hesse.

– Ett välmående näringsliv och växande företag är en del av helheten när vi utvecklar framtidens Partille. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Företag ger människor jobb, som i sin tur kan betala skatt som finansierar skola, vård och omsorg, säger Marith Hesse.

Partille kommun arbetar både strategiskt och operativt med företagsklimatet. Det går det att läsa mer om i vårt näringslivsstrategi och handlingsplanen som är kopplad till den.

Länk

Partille kommuns näringslivsstrategi och handlingsplan.

Mäter attityder till företagsklimatet

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet bygger på frågor om hur företag uppfattar den lokala attityden till företagande i en kommun – oavsett om företagen varit i kontakt med kommunen eller inte under det gångna året.

Till exempel får företagen svara på frågor hur de uppfattar kommunens information och service till företagen och politikers och tjänstemäns syn på företagen. Men även hur företagen ser på den lokala fysiska och digitala infrastrukturen.

Tillsammans med företagsstatistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningscentralen UC ligger attitydundersökningen till grund för Svenskt Näringslivs ranking.

Länk

Om attitydundersökningen av företagsklimatet på Foretagsklimat.se.

Lunchsamtal om företagsklimatet

– Vi är lyhörda för företagens önskemål om hur kommunens service till dem kan bli ännu bättre, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun. Tillsammans med Svenskt Näringsliv bjuder vi därför in till lunchsamtal den 8 oktober om årets rankingresultat och om hur Partilles företagsklimat kan bli ännu bättre.

Länk

Inbjudan till lunchsamtal om Partilles företagsklimat.

Bättre service genom företagsbesök

– För att rikta rätt insatser och spetsa servicen till olika typer av företag i olika branscher är det viktigt att vi träffar dem för att identifiera just deras behov, säger Marieke Wolter.

Tillsammans med sin kollega Louise Bång, som är näringslivsutvecklare på näringslivsenheten, planerar Marieke Wolter därför även ett stort antal företagsbesök den kommande hösten och våren nu när pandemirestriktionerna hävts.

– Äntligen kan vi börja träffas igen! I höst bjuder vi därför också på flera evenemang riktade till företagare som inte kunnat genomföras på drygt två år. Bland annat kommunens näringslivskväll den 28 oktober.

Länk

Välkommen på Partille kommuns näringslivskväll.

Företagslotsen – en väg in till kommunen

Från och med i år kan företagare i Partille också vända sig direkt till kommunens företagslots för effektiv service och tydlig vägledning i företagsrelaterade frågor och ärenden.

– Vi vill att det ska vara lätt att starta och driva företag i Partille. Med företagslotsen har vi skapat en väg in till kommunen för alla företagare. Lotsen ser till att de får svar på sina frågor och samordnar företagens kontakter i kommunen.

Länk

Konakta företagslotsen i Partille.

Effektivare upphandling och ärendehantering

Kommunens verksamheter arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av företagsärenden.

Till exempel har byggenheten framgångsrikt utvecklat hanteringen av företagsärenden med hjälp av drivna handläggare de senaste åren och lanserar ett nytt digitalt ärendesystem vid årsskiftet som väntas effektivisera hanteringen ytterligare.

– Dessutom tar vår upphandlingsenhet just nu fram strategier både för att tydliggöra och effektivisera upphandlingsarbetet för att underlätta för företag att delta i kommunens offentliga upphandlingar.

FAKTA: Rankingresultat 2021

Bland Sveriges bästa kommuner

I år rankas Partille kommun:

 • 3 i Göteborgsregionen
 • 7 i Västra Götalandsregionen
 • 24 bland Sveriges 290 kommuner

Ranking: Tio-i-topp

 1. Vårgårda (3)
 2. Härryda (7)
 3. Solna (1)
 4. Danderyd (2)
 5. Höganäs (4)
 6. Staffanstorp (6)
 7. Burlöv (5)
 8. Trosa (9)
 9. Götene (18)
 10. Falkenberg (8)

Så rankas Sveriges kommuner i 2021 års undersökning (Placering 2020 inom parantes.)

Ranking: Göteborgsregionen

 1. Härryda 2 (7)
 2. Öckerö 17 (48)
 3. Partille 24 (21)
 4. Mölndal 53 (66)
 5. Stenungsund 66 (120)
 6. Kungsbacka 99 (119)
 7. Lerum 109 (123)
 8. Tjörn 178 (205)
 9. Ale 186 (179)
 10. Göteborg 191 (189)
 11. Kungälv 211 (215)
 12. Alingsås 228 (239)
 13. Lilla Edet 229 (259)

Så rankas Göteborgsregionens kommuner i 2021 års undersökning (Placering 2020 års inom parantes).

Ranking: Västra Götalandsregionen

 1. Vårgårda 1 (3)
 2. Härryda 2 (7)
 3. Götene 9 (18)
 4. Herrljunga 11 (10)
 5. Öckerö 17 (48)
 6. Grästorp 21 (17)
 7. Partille 24 (21)
 8. Vara 27 (73)
 9. Mariestad 30 (58)
 10. Falköping 36 (33)

Så rankas Västra Götalandsregionens kommuner i 2021 års undersökning (Placering 2020 års inom parantes).

FAKTA: Svenskt Näringslivs attitydundersökning

Svenskt näringslivs attitydundersökning skickas årligen till cirka 73000 företag. I undersökningen 2021 har 32000 svar kommit in vilket ger en svarsfrekvens på 50 procent (när returnerade enkäter räknats bort). Enkäten 2021 skickades till 400 Partilleföretagare. 167 svar har inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 47 procent (när returnerade enkäter räknats bort).

Företag som är aktuella för enkätundersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda, men som inte har sitt huvudkontor i kommunen är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300000 kronor.

Enkätresultatet utgör två tredjedelar (2/3) av den kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje år. Den sista tredjedelen (1/3) bygger på statistik från SCB och UC AB. Vilken placering i Svenskt Näringslivs ranking av landets 290 kommuner som Partille hamnar på 2020 presenteras den 22 september.

Bedömningsskala från 1 till 6

Frågorna i enkäten utgår från hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. Fletalet frågor besvaras utifrån en sexgradig skala där 1 = dåligt 4 = bra och 6 = utmärkt.

I enkäten 2021 fick Partille kommun betyget 3,9 i sammanfattande omdöme. Rikssnittet för företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sveriges kommuner är 3,4. Samma snitt gäller för Göteborgsregionens 13 kommuner (3,4) och för Västra Götalands län 49 kommuner (3,46).

Betyg: Göteborgsregionen

 1. Härryda betyg 4,2
 2. Öckerö betyg 4,0
 3. Partille betyg 3,9
 4. Mölndal betyg 3,7
 5. Stenungsund betyg 3,6
 6. Kungsbacka betyg 3,5
 7. Lerum  betyg 3,4
 8. Ale betyg 3,3
 9. Tjörn betyg 3,3
 10. Kungälv betyg 3,1
 11. Göteborg betyg 3,1
 12. Lilla Edet betyg 3,1
 13. Alingsås betyg 2,9

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Marith Hesse, (M)

Marith Hesse, (M)

Ordförande Kommunstyrelsen i Partille 031-792 11 30
Marieke Wolter

Marieke Wolter

Näringslivsansvarig Kommunstyrelseförvaltningen 031-792 12 09

Relaterade nyheter

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet