Gå direkt till innehåll
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille  från 2011 till 2021 i Svenskt Näringslivs attitydmätning.
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille från 2011 till 2021 i Svenskt Näringslivs attitydmätning.

Nyhet -

Partille stärker redan högt resultat i mätning om företagsklimatet

Partille behåller sin position i framkant i Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2021 om företagsklimatet i landets kommuner. Med betyget 3,9 i företagens sammanfattande omdöme, placerar sig Partille kommun i topp i Göteborgsregionen tätt efter Härryda kommun (4,2) och Öckerö kommun (4,0).

– Det är små marginaler i toppen. Vi gläds åt Partilles framgång och gratulerar samtidigt Härryda och Öckerö som också stärker sina redan höga resultat i denna del av årets undersökning, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille. Jag vill även framhålla det fina snittresultatet för Göteborgsregionen som helhet (3,4). Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i toppklass i regionen!

Mäter attityder till företagsklimatet

Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet bygger på frågor om hur företagen uppfattar den lokala attityden till företagande i en kommun. Till exempel hur de upplever kontakten med kommunen genom myndighetsutövning, service och information och politikers och tjänstemäns syn på företagen. Men även hur företagen uppfattar den lokala fysiska och digitala infrastrukturen.

Tillsammans med företagsstatistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningscentralen UC ligger enkätundersökningen dessutom till grund för Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat som offentliggörs först den 22 september.

Pandemiår utmanar och stärker

Trots pandemiåret, som inneburit stora utmaningar både för företagen och kommunen, förbättrar Partille sitt resultat i enkätundersökningen och är fortsatt bland de kommuner i Göteborgsregionen som levererar bäst service till företagen.

– Partilles goda företagsklimat står sig så väl lokalt som regionalt och nationellt. Vårt resultat visar att de lokala företagarna har ett starkt förtroende för oss. Det är en stor styrka och framåtsyftande kraft som vi är mycket stolta över, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Pandemin har visserligen påverkat Partille kommuns service och möjligheter till dialog med företagen. Mycket har ställts in, annat har kunnat genomföras på distans. Men krisen har även gett kommunen nya kontakter i näringslivet med företag som tidigare sällan eller aldrig hörde av sig.

– Dessa relationer ska vi bygga vidare på. Genom att utveckla företagsklimatet tillsammans med det lokala näringslivet och ta till vara den samlade kraft som finns hos Partilles alla företag kan vi gå stärkta ur krisen, säger Marieke Wolter.

Ett bra företagsklimat bidrar till välfärdsskapandet.

– Ett välmående näringsliv och växande företag är en del av helheten när vi utvecklar framtidens Partille, säger Marith Hesse. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Företag ger människor jobb, som i sin tur kan betala skatt som finansierar skola, vård och omsorg, säger Marith Hesse.

En väg in för företagare

De viktigaste områdena för att stärka företagens villkor och möjligheter att växa är enligt Marieke Wolter fortsatt effektivisering av kommunens handläggning av företagens ärenden och bättre dialog mellan företagen och kommunen.

– För bättre företagarservice och snabbare handläggning har vi nyligen lanserat företagslotsen i Partille som en enkel väg in i kommunen för befintliga och blivande företagare i Partille.

Företagslotsen koordinerar företagarnas kontakter i kommunen för en enklare ärendehantering och ser till att de får svar på sina frågor. Servicen stärker också den interna samordningen mellan verksamheter i kommunen som har kontakt med företagare.

– Vi har också anställt en ny näringslivsutvecklare på näringslivsenheten. Förstärkningen gör att vi kan utveckla en ännu bättre service till näringslivet och stärka dialogen med företagarna bland annat genom fler företagsbesök.

Marieke Wolter vill även se en fördjupad regional samverkan för att öka tillgången till byggbar mark och därigenom motverka att växande företag lämnar Göteborgsregionen i jakt på mer lokalyta.

– Ett företagsklimat i framkant vet inga kommungränser. Tillsammans med Göteborgsregionen och Business Region Göteborg verkar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i Partille och en attraktiv näringslivsregion.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Marith Hesse, (M)

Marith Hesse, (M)

Ordförande Kommunstyrelsen i Partille 031-792 11 30
Marieke Wolter

Marieke Wolter

Näringslivsansvarig Kommunstyrelseförvaltningen 031-792 12 09

Relaterade nyheter

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet