Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Partilles socialtjänst är billig och effektiv

Partilles socialtjänst är väldigt kostnadseffektiv visar jämförelser i databasverktyget Kolada. Det innebär att för varje skattekrona som stoppas in i verksamheterna får partilleborna mer tillbaka än invånare i likvärdiga kommuner.

– Sammanfattningsvis ser vi att i Partille får man mest socialtjänst för pengarna när vi jämför oss med kommuner som har samma förutsättningar, säger Margareta Antonsson, förvaltningschef för social- och arbetsförvaltningen.

Det som mätningen tittar på är kostnader för vårdplatser, köpt vård, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och alla andra utgifter socialtjänsten har. Det sätts sedan i relation till den verksamhet som bedrivs genom antalet ärenden. I Göteborgsregionen, där flera kommuner liknar varandra geografiskt och demografiskt, är Partille mest kostnadseffektiva eller billigast. Sett till riket som helhet och i jämförelse med andra liknande kommuner i landet är Partille också billiga.

Satsat sig till billigare verksamhet

Den största utgiftsposten för socialtjänsten är köpta vårdplatser för barn och unga, till exempel HVB-hem. Partille har lyckats minska den utgiftsposten drastiskt de senaste åren genom en rejäl satsning på hemmaplanslösningar och familjehemsplaceringar. Det som möjliggjort satsningen var att politikerna 2017 sköt till sju miljoner kronor under två år. Pengarna användes till att anställa fler medarbetare och jobba mer med förebyggande åtgärder och hemmaplanslösningar.

– Satsningen gav resultat direkt. Pengarna är redan intjänade och vi är ganska ensamma i landet om att ha en socialtjänst som gör ett positivt resultat, säger social- och arbetsnämndens ordförande Anna Strand ( C ).

Positivt för barn, unga och medarbetare

Förutom de ekonomiska vinsterna så har fler anställda på förvaltningen lett till minskad arbetsbelastning för medarbetarna, vilket skapat en bättre arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen.

– Och viktigast av allt är att våra barn och unga i Partille mår bättre när de får komma till trygga miljöer som familjehem istället för HVB-hem, säger Margareta Antonsson.

Fakta Kolada

Kolada är en statistikdatabas med cirka 5000 nyckeltal för kommuner och regioner. Det ger underlag för analyser och jämförelser. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion". Det finns statistik om bland annat befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur- och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling, barn- och utbildning.

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är föreningens medlemmar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Margareta Antonsson

Margareta Antonsson

Förvaltningschef Social- och arbetsförvaltningen 031-792 16 45

Relaterat innehåll

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer som gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vårt mål är att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – Mitt i det goda livet.