Pressmeddelande -

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av rullbana inklusive vändytor med option på asfaltering av taxibana samt en av plattorna. I projektet ingår det även byte av dagvattenränna samt vissa schaktningsarbeten med återställning av matjord och grässådd.

Hela rullbanan och taxibanan kommer att vattenblästras varefter vissa bärighetshöjande åtgärder kommer att utföras med kolfiberarmering om cirka 4.000 kvadratmeter. Den stora utmaningen i projektet är den korta byggtiden och asfalteringsarbetena kommer därför att utföras i stort sett dygnet runt. Cirka 22.000 ton asfalt kommer att läggas på en yta om cirka 200.000 kvadratmeter. Två lag kommer att arbeta i skift samt cirka 18 asfaltbilar kommer att vara involverade.

- Vi hade aldrig klarat detta kontrakt om vi inte hade haft den bästa personalen hos oss. Hela kedjan från anbudsskedet till losshållning, asfaltverket, asfalttransporter, utläggningen och våra UE, som alla har visat ett stort engagemang och varit lösningsorienterade, Det gör att man känner sig privilegierad att få vara med om ett sådant här kontrakt. En stor eloge till samtliga inblandade, säger Morgan Johansson, arbetschef för projektet.

Peab Asfalt har en stor erfarenhet och kunskap av att utföra banreparationer då man tidigare utfört arbeten på de flesta flygplatserna i Sverige, både på Swedavias, kommunala som privatägda. Men för att optimera och leverera den bästa kvaliteten utifrån Karlstad Airports höga krav lades först en testyta med olika bitumenmängder varefter den bästa valdes. Dessutom förseglas de längsgående skarvarna mellan varje drag med Seal Flex innan nästa drag körs. Basen i asfaltkvaliteten som valdes är Peab Asfalts ECO-Asfalt som bidrar till minskad klimatpåverkan. När alla ytor är asfalterade skall hela banområdet målas om med nya linjer.

- Vår bana har hållit sig längre än normalt tack vare ett väl utfört underhållsarbete, men i år var det alltså dags att ge den en helt ny asfaltstopp. Peab har skött arbetet mycket bra, och haft stora resurser på plats för att kunna genomföra projektet på utsatt tid, säger Lars Ogenvall, verksamhetsansvarig Karlstad Airport.

Karlstad flygplats invigdes år 1997 och var till en början statlig (Swedavia) men sedan december 2010 är flygplatsen kommunal och ägs nu till 100 procent av Karlstads kommun. Normalt bedrivs både reguljär- och chartertrafik vid Karlstad Airport, men som en konsekvens av Covid-19 nyttjas flygplatsen nu främst till samhällsnyttig trafik och ambulanstransporter samt privat -och flygklubbverksamhet. Tack vare omtoppningen och förstärkningen av rullbanan säkras en framtida användning och utveckling av flygplatsen. Karlstad Airport är också en av de flygplatser som regeringen föreslagit ska utses som ny beredskapsflygplats, vilket skulle ge flygplatsen ökad tillgänglighet för den samhällsnyttiga trafiken. 

För mer information kontakta Morgan Johansson, arbetschef Peab Asfalt, 0733-84 85 35, Ola Sandahl, avdelningschef Peab Asfalt, 0733-84 83 78 eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, anna-karin.svantesson@peab.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Kategorier

  • #peab asfalt
  • #ecoasfalt

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2000 anställda.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Presskontakt

Ann-Charlotte Persson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Affärsområde Industri 0722182825

Linus Dunér Axelsson

Presskontakt PR & Kommunikation 0738485679