Gå direkt till innehåll
I den här utgåvan av nyhetsbrevet Pfizer Opinion fokuserar vi på de inspel som Pfizer nyligen gjort till olika utredningar och propositioner.
I den här utgåvan av nyhetsbrevet Pfizer Opinion fokuserar vi på de inspel som Pfizer nyligen gjort till olika utredningar och propositioner.

Nyhet -

Nyhetsbrevet Pfizer Opinion

Ett attraktivt klimat för forskning och innovation är avgörande för en stark life science-sektor
Pfizer bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård genom att vara en av de största leverantörerna av läkemedel och vacciner till sjukvården och patienter i Sverige. Men också genom kliniska prövningar och forskningssamarbet med akademi, sjukvård och mindre biotech-företag. Därtill tillverkar vi läkemedel och vaccin som exporteras till hela världen i vår produktionsenhet i Strängnäs. Här delar vi våra tankar kring vad som krävs för att Sverige fortsatt ska vara en ledande life sciencenation.

Läs Pfizers inspel till forsknings- och innovationspropositionen här

EUs läkemedelslagstiftning
Pfizer välkomnar en uppdatering av EUs läkemedelslagstiftning och stödjer ambitionen om en ökad och jämlik tillgång till nya läkemedel i alla medlemsländer. Men delar av förslaget riskerar att få en direkt motsatt effekt än de uppsatta målen.

Läs Pfizers remissvar här

Värdet av kliniska prövningar i Sverige
Pfizer stödjer införandet av SweTrial, ett nationellt partnerskap där hälso- och sjukvård, läkemedelsföretag och myndigheter samverkar för att fler kliniska prövningar ska göras i Sverige.

Läs Pfizers remissvar till Asplunds utredning här

Vårdansvarskommittén
Läkemedelsföretagens verksamhet är avgörande för att patienter ska få tillgång till läkemedel och vacciner som kan förbättra deras hälsa och livskvalitet. Här sammanfattar vi de inspel som Pfizer har gett till Vårdansvarskommittén som ska analysera hur ett nationellt ansvar kan bidra till att skapa en bättre och mer jämlik vård för alla patienter i Sverige.

Läs Pfizers kommentarer här

Patientperspektivet i fokus
Pfizer har tagit fram en handbok för att öka kunskapen kring forskning och utveckling av nya läkemedel och vacciner, vad det innebär att vara med i en klinisk prövning, och annat som kan vara bra att känna till som patient.

Här kan du ladda ner Patienthandboken

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.