Gå direkt till innehåll
Nyhetsbrevet Pfizer Opinion

Nyhet -

Nyhetsbrevet Pfizer Opinion

Hög vaccinationstäckning är avgörande för att skapa ett starkt civilt försvar – men staten måste ta befälet

Genom att under fredstid investera i insatser som bidrar till att befolkningen har en så god hälsa som möjligt, bygger vi det uthålliga och motståndskraftiga samhälle som krävs för att vi ska stå starka även om vårt land skulle drabbas av kris eller krig. Vaccinationsviljan är hög i Sverige och barnvaccinationsprogrammet hör till världens mest framgångsrika. Men vaccination av äldre och andra riskgrupper är ineffektiv och ostrukturerad, trots målgruppens stora behov av skydd. Här måste staten ta ett större ansvar för att främja en hög och jämlik vaccinationstäckning.

På DN Debatt föreslog Pfizers Malin Parkler och Jonas Ålebring, nyligen tre konkreta förslag på hur regeringen kan skapa de bästa förutsättningarna för att vaccin effektivt ska kunna skydda mot sjukdom, rädda liv, minska belastningen på hälso- och sjukvården samt stärka Sveriges civila försvar. Pfizer anser att regeringen bör:

Införa en prestationsbaserad ersättningsmodell som bygger på mål för vaccinationstäckning i regionerna.

Utvidga det nationella vaccinationsregistret till att omfatta alla vacciner som är tillgängliga i Sverige.

Ge läkemedelsföretagen möjlighet att initiera en tidsatt process hos relevant myndighet för utvärdering av medicinsk rekommendation och hälsoekonomisk analys av nya vacciner.

Läs detaljerna kring förslagen i artikeln på DN Debatt

Nya cancerstrategin: Flytta vården närmare patienten

Med en förväntad fördubbling av antalet cancerfall i Sverige de kommande 15 åren krävs innovativa lösningar för att säkerställa en god och nära vård. I ett samverkansprojekt testar nu Akademiska sjukhuset i Uppsala ett nytt koncept där vissa patienter erbjuds en mer tillgänglig och anpassad cancervård via en behandlingsfilial i ett köpcentrum. De samverkande företagen har skrivit en debattartikel där vi förespråkar en tredje vårdform – att erbjuda cancervård utanför sjukhusmiljö.

Läs artikeln i Altinget här

Real World Evidence för en vård i världsklass

Är du nyfiken på hur Real World Evidence (RWE) kan bidra i forskning kring läkemedel och vacciner, utveckling av hälso- och sjukvården så att patienter får den bästa behandlingen, men också så att beslutsfattare kan fatta kloka beslut om rekommendationer, prioriteringar och subvention av behandlingar? Här förklarar Maria Jakobsson, hälsoekonomisk expert på Pfizer, värdet av RWE, ger exempel på hur Pfizer använder RWE i Sverige, samt förklarar vilka förändringar som krävs för att RWE skulle kunna nyttjas mer effektivt än idag.

Läs intervjun med Maria här

Pfizer i Strängnäs firar 75 år av världsledande tillverkning av läkemedel och vacciner

Många genombrott har gjorts i Pfizers produktionsanläggning sedan starten 1949. Från produktion av penicillin under efterkrigstiden till dagens stora innovation – vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Läkemedel är en av Sveriges viktigaste exportprodukter och i Strängnäs pågår Pfizers produktion dygnet runt, årets alla dagar. Vi bidrar därmed till att stärka Sveriges ekonomi men framför allt till att miljontals människor världen över kan leva ett längre och friskare liv.

Läs mer och se film om Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs här

Ämnen

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.