Gå direkt till innehåll
Nyhetsbrevet Pfizer Opinion - antibiotikaresistens och vacciner mot luftvägssjukdomar

Nyhet -

Nyhetsbrevet Pfizer Opinion - antibiotikaresistens och vacciner mot luftvägssjukdomar

Agera nu för att skydda vår framtid

Antibiotika räddar liv varje dag men effekten minskar och skapar allt större problem. Vi kan inte stoppa utvecklingen av antibiotikaresistens, men vi måste få processen att gå så långsamt som möjligt, så att vi kan fortsätta använda läkemedel som idag är livsavgörande.

Preventiva insatser som vaccination blir allt viktigare i kampen mot antibiotikaresistens. Allt fler vaccin introduceras, samtidigt minskar antalet nya antibiotika. Därför är antimikrobiell resistens en av de mest prioriterade frågorna för Pfizer.

Läs mer här om hur Pfizer jobbar med att motverka antimikrobiell resistens

Visste du det här om RS-virus?

RS är ett vanligt luftvägsvirus som kan orsaka allvarlig sjukdom, särskilt för spädbarn och äldre. Se videon för korta fakta om hur man kan skydda sig

Se film med snabba fakta här


RS-virus i Sverige - nyckeltal och insikter

Totalt rapporterades drygt 15 000 fall av RS-virus i Sverige under säsongen 2022/2023. Det är en sjukdom som skapar både individuellt lidande och stora samhällskostnader.

Se infografik här

Skydd mot fyra luftvägsinfektioner

Många äldre drabbas hårt och till och med dör av luftvägssjukdomar varje år. Förutom det individuella lidandet innebär det också en stor belastning för vården i form av vårdplatser och kostnader för rehabilitering. Vacciner är ett viktigt verktyg i att skydda människor mot allvarliga sjukdomar och allt fler sjukdomar går att förebygga med vaccin.

Läs mer om vaccin mot luftvägsinfektioner här

Debattartikel: Antibiotika i framtiden

Vi behöver få fram nya antibiotika för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa. Ändå ser vi väldigt få nya preparat. I Göteborgsposten skriver Malin Parkler och Jonas Ålebring om de utmaningar företag som utvecklar antibiotika möter och vilka ekonomiska incitament som kan stimulera utvecklingen.

Läs artikeln på GP Debatt

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.