Gå direkt till innehåll
Nyhetsbrevet Pfizer Opinion oktober 2023 - Satsningar på migränvården kan minska lidande och samhällskostnader

Nyhet -

Nyhetsbrevet Pfizer Opinion oktober 2023 - Satsningar på migränvården kan minska lidande och samhällskostnader

Är du intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor och vill bli uppdaterad på ett företagsperspektiv? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Pfizer Opinion.


Migrän är en folksjukdom som drabbar dubbelt så många kvinnor som män, med anfall som ofta är invalidiserande. På senare år har det skett stora medicinska framsteg inom migränvården, och regeringen har beskrivit området som prioriterat i Tidöavtalet. Trots detta råder både underdiagnostisering och -behandling, och köerna till migränvården är långa. Pfizer har tagit fram “Migränrapporten” som visar att migrän ger upphov till höga kostnader för både individ och samhälle – samt lyfter aspekter för hur migränvården skulle kunna förbättras.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Läs debattartikel i Altinget här

Migränrapporten
Nära en miljon människor i Sverige lider av migrän, men beräkningar i Migränrapporten visar att nästan hälften av det totala antalet sjukdagar skulle kunna undvikas.

Läs hela rapporten här

Sammanfattning av Migränrapporten
Uppskattningar i Migränrapporten visar att nästan var femte kvinna och var tionde man lever med migrän. Var fjärde patient med kronisk migrän har förlorat ett jobb på grund av sjukdomen.

Se sammanfattande infografik här

Video: Debatt i Almedalen
Köerna är långa för att få hjälp med migrän och de flesta som drabbas av sjukdomen är kvinnor. I ett seminarium som ordnades tillsammans med Vårdarenan under Almedalen 2023, var Pfizer med och diskuterade hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för migränpatienter.

Se seminariet här

Ny vårdstruktur ska ge Sveriges bästa migränvård
Mattias Linde, överläkare och medicinskt ansvarig vid Regional Migränmottagning Sahlgrenska i Västra Götaland berättar hur man jobbar för att nå målet.

Läs intervjun här

En komplex sjukdom
Migrän är ingen vanlig huvudvärk. Det är en underskattad, underdiagnosticerad och underbehandlad sjukdom med stor samsjuklighet med andra sjukdomar.

Läs mer om migrän här

migränmönstret.se
Att leva med migrän är inte enkelt och det finns både fördomar och okunskap om sjukdomen. På den nya webbsidan finns fakta, stöd och tips för dem som lever med migrän eller har någon drabbad i sin närhet som är drabbad.

Till webbsidan

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.