Gå direkt till innehåll
Över 600 personer diagnosticeras med multipelt myelom i Sverige varje år. Foto: Johnér Bildbyrå
Över 600 personer diagnosticeras med multipelt myelom i Sverige varje år. Foto: Johnér Bildbyrå

Pressmeddelande -

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Europeiska kommissionen har beviljat ett villkorat marknadsgodkännande för Pfizers Elrexfio (elranatamab), en riktad immunterapi mot blodcancer för behandling av vuxna patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM).

Godkännandet innebär att Elrexfio kan ges till personer som har fått minst tre tidigare behandlingar. Behandlingarna ska inkludera en proteasomhämmare, en immunmodulerande behandling och en anti-CD38-antikroppsbehandling. Patientens sjukdom ska också ha progredierat vid den senaste behandlingen.

Elrexfio är en BCMA/CD3-BsAb-riktad immunterapi och subkutan behandling som ger varaktiga behandlingssvar och har en hanterbar biverkningsprofil.

– Mer än 660 personer i Sverige diagnostiseras med multipelt myelom varje år, och alltför ofta drabbas de av återfall eller blir resistenta mot sina behandlingar. Godkännandet av Elrexfio ger personer med svårbehandlat multipelt myelom möjligheten till ett nytt behandlingsalternativ, säger Hareth Nahi, medicinsk expert på Pfizer.

Godkännandet från Europeiska kommissionen är baserat på data från fas 2-studien MagnetisMM (NCT04649359) som visade att 61 procent av patienterna i kohort A svarade på behandling med en 71 procentig sannolikhet för bestående behandlingssvar vid 15 månader.

– Bispecifika läkemedel kommer att användas i senare linjers behandling för möjligheten att få ett ytterligare behandlingssvar, de ger ett objektivt behandlingssvar på över 60 procent och gör att myelompatienterna har chans att leva längre, säger Johan Lund, överläkare och chef för Myelomsektionen på enheten hematologi, Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Fakta: Det här är multipelt myelom

  • Multipelt myelom är en aggressiv och än så länge obotlig blodcancer som påverkar plasmacellerna som bildas i benmärgen.
  • Multipelt myelom är en av de vanligaste typerna av blodcancer, och i Sverige är det ungefär 660 personer som diagnostiseras med sjukdomen varje år.¹ I Europa är det över 50 000 nya fall som diagnostiseras årligen.²
  • Personer med diagnosen multipelt myelom har en median överlevnadsgrad på 5-10 år³ och även om sjukdomsförloppet varierar från person till person är återfall nästan oundvikliga.

För mer information eller intervjuförfrågan med vår medicinska expert, Hareth Nahi, vänligen kontakta Linda Haglund, External Communications Manager, Pfizer på tel +46768892906, mejl: linda.haglund@pfizer.com

Läs hela pressmeddelandet på engelska här.


Referenser

  1. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/myelom
  2. Myeloma Patients Europe: Myeloma A Patients Guide https://www.mpeurope.org/wp-content/uploads/2023/01/Myeloma-Patients-Guide.pdf
  3. Regionalt Cancercentrum Väst, september 2023, Nationell kvalitetsregisterrapport för anmälningar av diagnoser 2015-2022 och ettårsuppföljningar av diagnoser 2015-2021 från Svenska Myeomregistret.

PP-L1A-SWE-0020-DEC-2023

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se och www.pfizer.com

Kontakter

Linda Haglund

Linda Haglund

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892906

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.