Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU godkänner VYNDAQEL, den första behandlingen inom EU för transtyretinamyloidos med kardiomyopati

  • VYNDAQEL är det enda läkemedel godkänt inom EU med potential att minska dödligheten och frekvensen av kardiovaskulärt relaterade sjukhusvistelser bland vuxna med åldersrelaterad (wild-type) eller ärftlig transtyretinamyloidos med kardiomyopati (ATTR-CM)
  • VYNDAQEL är det första godkända läkemedlet inom EU för att behandla både ATTR-CM och transtyretinamyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1 (TTR-FAP)

Europeiska kommissionen har godkänt VYNDAQEL (tafamidis), 61 mg oral kapsel en gång om dagen, för behandling av åldersrelaterad (wild-type) eller ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL är den första och enda behandling som godkänts inom EU för patienter med ATTR-CM. Innan detta godkännande var behandlingsalternativen för patienter med ATTR-CM begränsade till symtomatisk behandling och, i sällsynta fall, hjärt- eller hjärt och levertransplantation.

- Fram till idag har det inte funnits några godkända läkemedel för att behandla patienter med ATTR-CM inom EU. Dagens godkännande innebär ett viktigt framsteg för dessa patienter och återspeglar vårt engagemang för att utveckla läkemedel till patienter med sällsynta sjukdomar, säger Paul Levesque, Global President, Pfizer Rare Disease. I och med godkännandet är VYNDAQEL också det första läkemedlet med två godkända indikationer inom EU för att behandla olika manifestationer av transtyretinamyloidos, en för kardiomyopati och en för symtomgivande polyneuropati i stadium 1.

ATTR-CM är en sällsynt, underdiagnostiserad och livshotande sjukdom kännetecknad av uppbyggnaden av onormala avlagringar av ett felveckat protein kallat amyloid i hjärtat som resulterar i restriktiv kardiomyopati och progressiv hjärtsvikt.

Godkännandet av VYNDAQEL baseras på resultaten från Fas 3 studien ATTR-ACT, den första och enda globala, dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningen som genomförts för att undersöka en farmakologisk behandling av ATTR-CM. I studien jämfördes patienter som fick en daglig oral dos av 20 mg eller 80 mg av tafamidismeglumin med dem som fick placebo.

I den primära analysen av studien visade VYNDAQEL (tafamidismeglumin) en signifikant minskning av den hierarkiska kombinationen av dödlighet av alla orsaker och frekvensen av kardiovaskulärt relaterade sjukhusvistelser jämfört med placebo över en 30-månadersperiod hos patienter med åldersrelaterad (wild type) eller ärftlig ATTR-CM (p=0,0006). Dessutom visade individuella komponenter av den primära analysen en relativ minskning av risken för dödlighet av alla orsaker och frekvensen av kardiovaskulärt relaterade sjukhusvistelser med 30% (p=0,026) respektive 32% (p<0,0001) med VYNDAQEL jämfört med placebo.

VYNDAQEL hade också signifikanta och konsekventa behandlingseffekter jämfört med placebo på funktionell kapacitet och hälsostatus först observerade vid 6 månader och fortsatt under 30 månader. VYNDAQEL reducerade nedgången i prestation vid 6 minuters gångtest (p<0,0001) och reducerade försämringen av hälsostatus mätt enligt Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – Overall Summary score (p<0,0001).

VYNDAQEL tolererades väl i studien, med en observerad säkerhetsprofil jämförbar med placebo. Frekvensen av biverkningar hos patienter behandlade med VYNDAQEL var i allmänhet liknande och jämförbar med placebo. Godkännandet är också baserat på resultaten från en utvärdering av frisyraformen av tafamidis 61 mg, som visade att en 61 mg kapsel av tafamidis fri syra motsvarar en dos 80 mg tafamidismeglumin (4 x 20 mg kapsar). Säkerheten med 61 mg dosen utvärderades inte i ATTR-ACT. Kapseln med tafamidis 61 mg utvecklades för patientbekvämlighet för att möjliggöra administration med en kapsel om dagen.

2011 godkändes formuleringen 20 mg kapsel av VYNDAQEL inom EU för transtyretinamyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati (ATTR-PN) i stadium 1 för att fördröja perifer neurologisk försämring.

OM ATTR-amyloidos

ATTR-amyloidos är en sällsynt progressiv sjukdom som kännetecknas av en onormal uppbyggnad av amyloidinlagringar bestående av felveckat transtyretinprotein i kroppens organ och vävander. ATTR-amyloidos kan drabba många olika organ och vävnader i kroppen, bland annat det perifera nervsystemet och organ som hjärta, njurar, mag-tarmkanalen och ögonen. ATTR-CM och ATTR-PN är två presentationer av sjukdomen.

ATTR-CM drabbar hjärtat och leder till restriktiv kardiomyopati och progressiv hjärtsvikt. Det finns två undertyper av ATTR-CM: ärftlig, som orsakas av en mutation i transtyretingenen och som kan uppträda hos personser så tidigt som i 50 eller 60-årsåldern, och wild-type-formen som är associerad med åldrande och tros vara mer vanlig, denna drabbar vanligtvis män över 60 år. Ofta diagnosticeras ATTR-CM först när symtomen blivit allvarliga.

ATTR-PN orsakas av en genetisk mutation i transtyretingenen, vilket får amyloidfibriller att bildas i de perifera och autonoma nerverna. ATTR-PN uppträder vanligvis i aktiv vuxen ålder och kan debutera så tidigt som i 30-årsåldern hos vissa patienter, följd av sjukdomsutveckling som kan nå slutstadiet i genomsnitt cirka 10 år efter sjukdomsdebuten.

Om VYNDAQEL (tafamidis 61 mg) och VYNDAQEL (tafamidismeglumin 20 mg)

VYNDAQEL (tafamidis 61 mg) och VYNDAQEL (tafamidismeglumin 20 mg) är orala transtyretinstabiliserare som binder selektivt till transtyretin och stabiliserar tetramererna hos transportproteinet transtyretin och bromsar bildandet av amyloid.

Tafamidis 61 mg kapsel motsvarar en 80 mg dos av tafamidismeglumin (4 x 20 mg kapslar) och utvecklades för patientbekvämlighet för att möjliggöra administration med en kapsel om dagen.

VYNDAQEL 61 mg och VYNDAQEL 20 mg kan inte substitueras på per milligram-basis.

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.