Gå direkt till innehåll
Malin Parkler, VD Pfizer Sverige
Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Pressmeddelande -

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige, vald till ordförande i LIF

Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige, har vid LIFs stämma den 17 maj valts till styrelseordförande för branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, LIF.

– Jag är väldigt glad över att få möjligheten att fortsätta bygga på det förändrings- och utvecklingsarbete som LIF framgångsrikt har drivit under de senaste åren. LIF är en mycket viktig och trovärdig partner inom svensk hälso- och sjukvård och det är en position som vi måste förvalta väl, säger Malin Parkler. Jag ser även fram emot att, tillsammans med styrelsen, Anders Blanck och LIF, spana in i framtidens hälso- och sjukvård, se till framtidens patient och reflektera över vilken roll vi som branschförening ska spela.

LIF verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård genom nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Prioriterade frågor som LIF driver handlar bland annat om att stärka Sverige som Life Science-nation, snabb och jämlik tillgång till nya behandlingar för patienter inklusive de med sällsynta sjukdomar, antibiotikaresistens och samverkansklimatet för medicinsk forskning.

– Sverige behöver en internationellt konkurrenskraftig Life Science-strategi där alla aktörer samverkar och interagerar med varandraför att utveckla och säkerställa att patienter snabbt och säkert får tillgång till effektiva behandlingar. Ett väl fungerande ekosystem för forskning, utveckling och produktion innebär både bättre behandlingar för patienter, vetenskaplig kompetensutveckling och investeringar i produktion, säger Malin Parkler.

Malin Parkler, är sedan 2014 VD på Pfizer i Sverige. Hon valdes in i LIFs styrelse 2014 och utsågs 2018 till vice ordförande. Sedan 1 februari i år har Malin varit ordförande, då förra ordföranden Niklas Karlberg, Novartis, lämnade styrelsen för ett internationellt uppdrag.

Vid LIFs årliga stämma den 17 maj valdes samtidigt Marc Gailhardou, VD för MSD, till vice ordförande samt fyra nya ledamöter in i styrelsen.

PP-PFE-SWE-0343 – maj 2019

Ämnen

Taggar


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957