Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NT-rådet rekommenderar MYLOTARG för behandling av tidigare obehandlad CD33-positiv akut myeloisk leukemi i kombination med kemoterapi

NT-rådets rekommendation till regionerna är att MYLOTARG (gemtuzumabozogamicin) i kombination med daunorubicin och cytarabin bör användas för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML) med fördelaktig eller intermediär cytogenetisk riskprofil, undantaget akut promyelocytleukemi (APL).

– Rekommendationen innebär ett tillskott av ett mycket välbehövligt behandlingsalternativ som ger nytt hopp för många patienter med AML, säger Thomas Wahlgren, medicinsk direktör Pfizer Onkologi.

Läs hela NT-rådets rekommendation här.

TLV bedömer att MYLOTARG är kostnadseffektivt. Läs TLVs hälsoekonomiska utvärdering här.

Om MYLOTARG
MYLOTARG används för att behandla akut myeloisk leukemi (AML). MYLOTARG är avsett för behandling av AML hos patienter från 15 år och uppåt som inte har prövat andra behandlingar. MYLOTARG ska inte användas till patienter med akut promyelocytleukemi (APL). MYLOTARG är ett antikropps-läkemedelskonjugat bestående av den cytotoxiska substansen kalicheamicin fäst vid en monoklonal antikropp riktad mot CD33, ett antigen uttryckt på ytan av myeloblaster hos upp till 90 procent av AML-patienterna.1,2,3 När MYLOTARG binder till CD33-antigenet på cellytan absorberas det in i cellen och kalicheamicin utlöses och orsakar celldöd.2,3

MYLOTARG godkändes i april 2018 och har särläkemedelsstatus. MYLOTARG är den första och enda AML-behandlingen godkänd inom EU som riktar sig mot CD33.

Om AML
AML är en snabbt framskridande, livshotande cancer i blod och benmärg.4 Om sjukdomen inte behandlas kommer patienter med AML att dö av sin sjukdom inom några månader eller veckor. AML är den vanligaste typen av akut leukemi hos vuxna och står för cirka 80 procent av alla fall av akut leukemi.5 I Sverige insjuknar cirka 350 personer i AML varje år.6 Målet med AML-behandling är att patienten ska få en komplett, långvarig remission. En längre period av remission innan återfall av sjukdomen är associerat med bättre långtidsutfall för patienterna. Läkemedel som förlänger tiden innan sjukdomen återkommer och förlänger livet kan därför ge meningsfulla kliniska fördelar.

Referenser

1 Griffin JD, Linch D, Sabbath K, et al: A monoclonal antibody reactive with normal and leukemic human myeloid progenitor cells. Leuk Res 8: 521-534, 1984 CrossRefMedline.

2 Tanaka M, Kano Y, et al. The Cytotoxic Effects of Gemtuzumab Ozogamicin (Mylotarg) in Combination with Conventional Antileukemic Agents by Isobologram Analysis In Vitro. Anticancer Research. 2009; 29: 4589-4596.

3 O’Hear C, Heiber JF, Schubert I, Fey G, Geiger TL. Anti-CD33 chimeric antigen receptor targeting of acute myeloid leukemia. Haematologica. 2015;100(3):336-344.

4 Orpha.net. The portal for rare diseases and orphan drugs. Accessed December 2017. http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=EN&Expert=519

5 Leukemia & Lymphoma Society, Acute Myeloid Leukemia Booklet. Developed 2011. Accessed July 2017. https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/aml.pdf

6 Akut myeloisk leukemi (AML) – kvalitetsrapport från Nationella AML-registret för diagnosår 1997-2014, Regionala Cancercentrum i Samverkan https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/aml/aml-arsrapport-2016_20170206.pdf

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.