Gå direkt till innehåll
Positiva topline-resultat i Pfizers fas 3-studie med RSV-vaccin för riskpatienter 18 - 59 år

Pressmeddelande -

Positiva topline-resultat i Pfizers fas 3-studie med RSV-vaccin för riskpatienter 18 - 59 år

  • Abrysvo, vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant) uppnådde de primära målen för studien hos vuxna i åldern 18 till och med 59 år med en ökad risk för RS-virus. Vaccinet hade en tolererbar säkerhetsprofil och uppvisade ett immunsvar som inte var sämre än hos vuxna 60 år och äldre.
  • Pfizer avser att lämna in dessa resultat till regulatoriska myndigheter för att ansöka om godkännande av Abrysvo for åldersgruppen 18-59 år.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Abrysvo är sedan tidigare godkänt för vaccination av gravida för att skydda spädbarn samt äldre över 60 år

Ämnen


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se och www.pfizer.com

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.