Gå direkt till innehåll
Från vänster: Anna Weibull Wärnberg vid Karolinska universitetssjukhuset, Josefine Beck-Friis vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linnea Hartman vid  universitetssjukhuset Örebro får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2024
Från vänster: Anna Weibull Wärnberg vid Karolinska universitetssjukhuset, Josefine Beck-Friis vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linnea Hartman vid universitetssjukhuset Örebro får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2024

Pressmeddelande -

Tre infektionsläkare får Pfizers och SILFs forskningsstipendium 2024

Josefine Beck-Friis vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linnea Hartman vid universitetssjukhuset Örebro och Anna Weibull Wärnberg vid Karolinska universitetssjukhuset får Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) stipendium för klinisk forskning inom infektionssjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor (50 000 kr var) delades ut vid årets Infektionsvecka/Mikrobiologiska vårmöte i Linköping den 23 maj.

Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) årliga stipendium syftar till att stötta och premiera icke disputerade medlemmars arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Årets stipendiater är:

Josefine Beck-Friis, för projektet ”Utvecklingen av covid-19 pandemin i Västra Götaland med fokus på kritisk sjukdom och död”
Josefine Beck-Friis är specialistläkare inom infektionssjukdomar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes projekt syftar till att kartlägga pandemins utveckling i Göteborg. Studien, som täcker perioden från januari 2020 till december 2023, granskar förändringar i dödlighet och behovet av intensivvård. Att dra lärdom från pandemin är kritiskt för att stärka vår beredskap inför framtida pandeminer men också för att förstå covid-19-sjukdomens och pandemins olika faser för att på bästa sätt ta hand om de patienter som insjuknar i covid-19.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få motta Pfizers och SILFs infektionsstipendium. Även om vi alla är glada över att pandemin är över är det viktigt att fortsätta blicka tillbaka och fördjupa vår förståelse av hur covid-19 har utvecklats under de år som har gått, säger Josefine Beck-Friis.

Linnea Hartman, för projektet ”Molekylärepidemiologiska studier av fästingburet encefalitvirus (TBEV) i Region Örebro län”
Linnea Hartman är ST-läkare vid universitetssjukhuset Örebro. Hennes projekt har som målsättning att undersöka och utveckla metodiken för detektion av TBEV samt att tillhandahålla verktyg för att bättre kunna medverka till att förebygga och hindra överföring och spridning av TBEV. TBEV har etablerat sig i "hotspot" områden i Örebro län och fortsätter att spridas och orsakar ett ökande antal sjukdomsfall. En genomisk karaktärisering av TBEV krävs för att kunna bevaka dess evolution över tid och studera vilka typer av virus som sprider sig. Hittills har inget lokalt TBEV sekvenserats från humana prov, vilket skulle vara av stort värde för den nationella övervakningen.

– Jag är djupt hedrad och tacksam för att ha mottagit detta stipendium. Denna generösa finansiering kommer att möjliggöra genomförandet av min forskning och bidra till att jag kan fördjupa mig ytterligare inom området. Den stigande incidensen av TBE i Sverige leder till en ökad sjukdomsbörda för patienterna varför mer kunskap och forskning behövs inom området. Jag ser fram emot att dela mina resultat framöver, säger Linnea Hartman.

Anna Weibull Wärnberg, för projektet ”Resistenstestning av proviralt HIV-1 DNA hos patienter med välbehandlad hiv– ett steg mot optimerad läkemedelsbehandling?”
Anna Weibull Wärnberg är specialistläkare inom infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes projekt utvärderar resistenstestning av integrerat virus hos patienter med låga eller omätbara virusnivåer i plasma. Många personer som lever med hiv i Sverige är migranter som påbörjat antiretroviral terapi utomlands och har omätbara virusnivåer vid ankomst till Sverige. Hos dessa individer saknas ofta information om läkemedelsresistens, vilket kan bli problematiskt när behandlingen behöver ändras på grund av biverkningar eller toxicitet. Projektet kommer genom sekvensering av proviralt HIV-1 DNA undersöka förekomst och relevans av resistensmutationer hos denna grupp patienter i Sverige.

– Det känns väldigt roligt att få ta emot detta stipendium. Resistens mot hivläkemedel befaras öka i framtiden varför jag tycker att det är viktigt att utvärdera tillgängliga metoder för att kunna förebygga behandlingssvikt och ökad smittspridning i Sverige, säger Anna Weibull Wärnberg

Om stipendiet
Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 150 000 kronor och delades ut vid årets Infektionsvecka/Mikrobiologiskt vårmöte i Linköping den 23 maj 2024 av Christian Gerdesköld Rappe, medicinsk rådgivare på Pfizer och Mia Furebring, vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen.

För mer information kontakta:

Josefine Beck-Friis, e-post: josefine.beck-friis@gu.se
Linnea Hartman, e-post: linnea.hartman@regionorebrolan.se
Anna Weibull Wärnberg, e-post: anna.weibull-warnberg@regionstockholm.se
Mia Furebring, vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen, e-post: mia.furebring@medsci.uu.se
Christian Gerdesköld Rappe, Medicinskt ansvarig infektionssjukdomar, Pfizer, e-post: christian.gerdeskold@Pfizer.com


Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se och www.pfizer.com

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957
Christian Gerdesköld

Christian Gerdesköld

Senior Medical Advisor, Rare Diseases

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.