Gå direkt till innehåll
Stort intresse bland seniorer att lära sig mer om digital parkering

Pressmeddelande -

Stort intresse bland seniorer att lära sig mer om digital parkering

I dagens digitala samhälle är det många seniorer som känner sig utanför. Föreningen SeniorNet Malmö arbetar för att råda bot på detta genom att arrangera olika utbildningar, bl a det öppna föredrag som genomfördes tillsammans med sponsringspartnern Parkering Malmö den 8 juni på Malmö stadsbibliotek. Även EasyPark och Parkster var på plats och tillsammans kunde företagen räta ut de frågetecken som fanns om mobilappar, sms-parkering och digitala betalautomater.

Att det finns ett stort behov hos seniorer att lära sig mer om digital parkering är tydligt – intresset för föredraget var stort och hade lockat ca 50 personer. Parkering Malmö, som vill bidra till att minska det digitala utanförskapet, stödjer SeniorNet Malmös verksamhet och vill också konkret ta ansvar genom att hjälpa till att utbilda i hur digital parkering fungerar.

- Under pandemin genomförde vi tillsammans med SeniorNet Malmö ett antal utbildningar med hjälp av zoom, men det blir så mycket enklare att lära ut fysisk på plats som vi gjorde idag. Det var väldigt uppskattat bland deltagarna att de kunde få hjälp direkt och svar på sina frågor, berättar Agneta Weimarsson, kommunikationschef på Parkering Malmö.

- Det långsiktiga samarbetet med Parkering Malmö betyder oerhört mycket för oss alla i vår gemensamma strävan att inkludera äldre i det digitala samhället. Och den glädjen som äldre upplever när de får hjälp och stöd med digital teknik är ett bevis för att Parkering Malmös stöd behövs, menar Dan Östergaard, ordförande SeniorNet Malmö.

Parkster och EasyPark bidrar till att öka kunskapen

Representanter från de två företagen EasyPark och Parkster fanns på plats för att demonstrera och hjälpa deltagarna att ladda ner företagens mobilappar.

-När vi började att hålla i dessa digitala träningar blev vi nästan förvånade över hur efterlängtat det var. Det är såklart viktigt att alla inkluderas i samhällets omställning till det digitala, och vi på EasyPark vill bidra med det vi kan, säger Anders Bäck, Sverigechef på EasyPark.

- Att parkera digitalt behöver vara enkelt och tillgängligt för alla. Det finns en oro bland många äldre att göra fel, så ska det inte vara. Vi hoppas deltagarna känner sig trygga nästa gång de ska köpa biljett. Genom sitt deltagande idag hjälper seniorerna oss också att förstå hur vi kan göra vår tjänst bättre för fler. Att parkera digitalt ska underlätta i vardagen, inte vara ett hinder på vägen, säger Alexandra Hjerdt konsumentambassadör på Parkster.

Utbildning bidrar till trygghet

I takt med att allt fler verksamheter digitaliseras och många funktioner och tjänster i vardagen ska lösas med hjälp av datorn eller mobilen, riskerar många – framförallt de äldsta i samhället – att hamna utanför. Enligt Internetstiftelsens studie ”Svenskarna och internet” från 2021 uppger var tredje som är 76 år eller äldre att de inte använder internet.

- Fördelarna med digital parkering är många, men vi är medvetna om att alla inte har lätt att ta till sig ny teknik. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga och säkra när de ska betala sin parkering med sms, appar eller de digitala betalautomaterna. Vi uppskattar vårt samarbete med SeniorNet Malmö och att det kan bidra till ökad trygghet för seniorerna, berättar Agneta Weimarsson.

Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en ideell förening som startade sin verksamhet i Malmö 1997. Idag har föreningen ca 500 medlemmar och verksamhet på ett tiotal IT-caféer i Malmö med omnejd. Föreningen hjälper seniorer att utveckla sin datorkunskap och digitala färdigheter samt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

För mer information, kontakta:

Dan Östergaard, ordförande SeniorNet Malmö.
Epost: dan.ostergaard@seniornetmalmo.se. Mobil: 0707-90 34 88

Louise Ekman, Chief Communications Officer EasyPark Group.
Epost: louise.ekman@easypark.net. Mobil:0705-705 222 117

Alexandra Hjerdt, Consumer Ambassador Parkster.
Epost: alexandra@parkster.se Mobil: 073-525 57 30

Agneta Weimarsson, kommunikationschef Parkering Malmö.
Epost: agneta.weimarsson@pmalmo.se. Mobil: 0734-48 20 58

Ämnen

Kategorier

Regioner


Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 80 personer med främst byggnation, förvaltning och uthyrning parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i egna anläggningar och åt olika fastighetsägare. Vi finns till för dig och alla andra som behöver plats.
Läs mer på www.pmalmo.se.

Kontakter

Agneta Weimarsson

Agneta Weimarsson

Presskontakt Kommunikaionschef Press- och kommunikation 073-4482058

Relaterat innehåll

Relaterade event

Vi skapar plats

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag med cirka 70 personer. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta parkeringsanläggningar på tomtmark i Malmö. Vi äger 11 parkerings-/mobilitetshus och ansvarar för cirka 35 000 platser i egna anläggningar och åt olika fastighetsägare. Parkering Malmö tar en aktiv roll i en hållbar stadsutveckling genom att utveckla innovativa tjänster och lösningar – med fokus på hållbar, trygg parkering och digital parkering. Under de närmaste åren kommer Parkering Malmö att bygga ytterligare ett antal anläggningar, där hållbarhet och mobilitet står på agendan. Läs mer på www.pmalmo.se.

Malmö kommuns parkerings ab
Hyllie Boulevard 40
21535 Malmö
Sverige