Pressmeddelande -

Preem blir ny medlem i Hagainitiativet

Foto: Patrik Johäll

Preem är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare följande välkända företag; AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling och Sveaskog.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och vägen mot ett hållbart samhälle är Preems viktigaste fråga. Transportsektorns står för en tredjedel av klimatpåverkan och är därmed en av de största utmaningarna. Det behövs både effektivisering och mer förnybart i transportsystemet. Preem har genom sina förnybara bränslen bidragit till att minska utsläppen med 2 miljoner ton koldioxid.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen, säger Petter Holland, VD Preem.

Det behövs ett samlat tryck från näringslivet för att visa att företag tar klimatansvar och vill vara en del av lösningen för att minska världens klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

– Preem är Sveriges största drivmedelsproducent och när störst går först för att bryta transportsektorns ökande utsläpp genom mer förnybart i tanken så ökas omställningstakten i Sverige. Vi är glada att Preem går med i Hagainitiativet och vi ser att vi därmed ökar trycket på att få till stånd en fossiloberoende fordonsflotta, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

För mer information, kontakta:
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem, tfn 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se
Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, tfn 073-502 24 64 

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • hagainitiativet
  • preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Presskontakt

Preems presstelefon

Presskontakt Presskontakt och förfrågningar +46 70 450 10 01

Niclas Brantingson

Presskontakt Presschef +46 70 362 03 99

Relaterat innehåll