Information från park- och naturnämndens möte 21 september 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2020 15:06 CEST

Park- och naturförvaltningen tar över ansvaret för ”Nuet”

Efter årsskiftet tar park- och naturförvaltningen över ansvaret för det tillfälliga LandArt-konstverket Nuet i Hökälla.
Park- och naturförvaltningen kommer att ta över ansvaret för LandArt-konstverket och utsiktstornet Nuet, från och med 1 januari. Detta är möjligt efter att det tillfälliga bygglovet för konstverket förlängts till 31 januari 2022 och att pengar har säkrats för fortsatt skötsel under 2021 och nedmontering efter att bygglovet har gått ut.

Fram till årsskiftet kommer SDF Norra Hisingen fortfarande att äga konstverket men park- och naturförvaltningen tar över drift och tillsyn redan under hösten. SDF Norra Hisingen ansvarar för att genomföra säkerhetsbesiktning och åtgärda fel och brister som identifieras i den, innan ägarskapet flyttas över till park- och naturförvaltningen. 

- Nuet befinner sig där det ska och nu behöver vi hitta en hållbar väg framåt, även för hela LandArt-projektet. Alldeles särskilt eftersom Göteborg 400-årsfirande är flyttat till 2023, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden.

Bakgrund

Nuet kom till som ett LandArt-projekt inom Jubileumssatsning år 2017. Då fick stadsdelsförvaltningarna medel till att genomföra egna projekt. Nuet är både ett konstverk och ett högt utsiktstorn. För att det skulle kunna byggas i naturområdet Hökälla krävde park- och naturförvaltningen att stadsdelsförvaltningen sökte bygglov för Nuet. SDF Norra Hisingen fick tillfälligt bygglov fram till juli 2020. Under våren 2020 ställde SDF Norra Hisingen frågan om park- och naturförvaltningen kunde ta över drift och ägande av Nuet. Park- och naturförvaltningen svarade då att de inte hade resurser för att ta över ansvaret för konstverket.

Förslag om kallbadhus vid Färjenäsparken ska utredas

Park- och naturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda göteborgsförslag 3166 om ett kallbadhus nedanför Färjenäsparken.
Göteborgsförslaget är ett examensarbete i arkitektur som föreslår ett kallbadhus i Göta Älv, nedanför Färjenäsparken. Park- och naturförvaltningen kommer att bereda ärendet för beslut vid ett senare nämndsammanträde.

För mer information:

Kontakta AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden

e-post: annasara.perslow@politiker.goteborg.se

Telefon: 070-671 40 18

Vid sammanträdet 21 september fattade park- och naturnämnden bland annat beslut om LandArt-konstverket Nuet i Hökälla och göteborgsförslag 3166 om ett Kallbadhus nedanför Färjenäsparken.

Läs vidare »

Två nya markanvisningar i Majorna

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2020 09:00 CEST

Nya markanvisningar i Göteborg

Inbjudan till första spadtag för förskolan Hoppet - med mål att bli fossilfri!

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2020 11:45 CEST

Vi välkomnar media för att möta representanter från Göteborgs Stad, lokalförvaltningen och totalentreprenören Derome som berättar hur vi tillsammans försöker lösa en av byggbranschens stora utmaningar. Förskolan Hoppet beräknas minska klimatpåverkan med 70 procent jämfört med en jämförbar förskola som byggs med traditionella material. Första spadtag tas den 29 september, välkommen att bevaka det!

Ramavtal med Front Advokater hävs

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 16:33 CEST

Ramavtalen med Front Advokater AB hävs från och med den 16 september. Under de senaste dagarna har flera uppgiftslämnare bestämt att de är beredda att vittna. Sammantaget, med både skriftlig utredning och muntliga vittnesmål, är de brister och fel som Front Advokater AB gjort sig skyldiga till så allvarliga att förvaltningen för Inköp och upphandling häver ramavtalen med omedelbar verkan.

Information till media om kommunstyrelsens beslut 16 september 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 16:30 CEST

Beslutat i kommunstyrelsen 16 september 2020

Information till media om kommunstyrelsens beslut 16 september 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 07:40 CEST

Välkommen att ta del av de beslut som kommunstyrelsen fattar vid sitt möte idag onsdag 16 september. Tid: kl 12.15 - 12.25 Obs tiden Plats: Sjöfartssalen, Rådhuset Därefter håller de politiska partierna pressträffar, i Sjöfartssalen. SD kl. 12.30-12.35 D kl. 12.35-12.45 S kl. 12.45-12.55 MP/V kl. 12.55-13.10 Alliansen kl. 13.10-13.30 Kontakt: Christina Terfors, tf pressansvarig

Göteborg kan vinna EU-pris för rättvis och etisk handel

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 11:07 CEST

Göteborgs Stad har tillsammans med fyra andra städer gått till final i EU-kommissionens utmärkelse EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. Priset lyfter städer som arbetar för hållbar handel, konsumtion och produktion. – Att Göteborg är en av Europas fem mest rättvisa och etiska städer är fantastiskt. Vi ses som föregångare säger Jesper Jones, planeringsledare för Fairtrade City Göteborg.

​Flyt för återvinningen – pråmen går igen

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 08:00 CEST

19 september är det dags igen. Då lägger Återvinningspråmen till i Sannegårdshamnen och går sedan enligt tidtabell fram till 2 november. Pråmen testades för första gången under hösten 2019 och var mycket uppskattad - 2 500 göteborgare lämnade avfall till pråmen under hösten. Besökarna var mycket nöjda och ville fortsätta använda återvinningspråmen om lösningen blir permanent.

Koka ditt dricksvatten om du berörts av vattenläckan i Kålltorp och Björkekärr

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2020 14:31 CEST

Du som bor i Kålltorp och Björkekärr och som har haft vattnet avstängt under fredagen på grund av vattenläckan i natt uppmanas koka vattnet innan du dricker det. Vi har inte sett att vattnet har påverkats av läckan, men vill att du kokar ditt vatten som en försiktighetsåtgärd i väntan på att vi får svar på våra prover. Berörda hushåll har fått sms om kokrekommendationen.

De berörda gatorna är:
Aspegången, Björcksgatan, Bogärdesgatan, Ekströmsgatan, Ellösgatan, Fjällbackagatan, Forsstenagatan, Hagforsgatan, Hjalmar Selandersgatan, Hästhovsgatan, Intagsgatan, Kallkällegatan, Kaggeledsgatan, Kallsgatan, Lagmansgatan Lindhultsgatan, Nedergårdsgatan, Nösundsgatan, Qvidingsgatan, Runiusgatan, Råstensgatan, Rönnängsgatan, Sanatoriegatan, Segerlindsgatan, Sparrgrensgatan, Stobéegatan, Torpagatan, Trebackegatan, Ulveliden, Utåkersgatan, Virginsgatan, Vändgatan, Åkerrensgatan, Ättehögsgatan, Ättestigen, Övergårdsstigen.

Detta ska du göra

 • Koka allt vatten som ska drickas, användas till tandborstning, i kaffebryggare eller till matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterierna dör när vattnet kokas.

Du kan tvätta dig och dina kläder, städa och spola på toaletten utan att koka vattnet.

Här får du mer information från livsmedelsverket om att koka dricksvattnet.

Kokrekommendationen kommer tidigast att kunna hävas på lördag eftermiddag. Följ utvecklingen på goteborg.se/vattenavstangningar. Berörda hushåll får sms om när kokrekommendationen hävs.

För frågor kontakta: Anna Johansson, tjänsteman i beredskap ledningsnät Kretslopp och vatten, 031-368 27 59

Presskontakt: Helena Wall, kommunikationschef Kretslopp och vatten, 031-368 72 67

​Du som bor i Kålltorp och Björkekärr och som har haft vattnet avstängt under fredagen på grund av vattenläckan i natt uppmanas koka vattnet innan du dricker det. Vi har inte sett att vattnet har påverkats av läckan, men vill att du kokar ditt vatten som en försiktighetsåtgärd i väntan på att vi får svar på våra prover. Sms har gått ut till berörda hushåll.

Läs vidare »

Unikt samarbete kring medborgarbudget för engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2020 08:51 CEST

I höst startar medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och främja demokrati. På flera håll i världen har motsvarande arbete gynnat de boende i ett område eller en stad. Nu tar vi det till Lundby.

Din idé genomförs som en medborgarbudget där barn och vuxna kan komma med förslag på aktiviteter i området, kampanja för sin idé och rösta på de förslag som skickats in. Det är första gången i Sverige en sådan här samverkan kring medborgarbudget sker mellan kommun och fastighetsägare. Syftet är att skapa engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan.

- Att arbeta tillsammans på det här sättet för att stärka demokrati och öka delaktighet och tillit är en del i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg. Jag ser fram emot att ta del av alla förslag som kommer in och de aktiviteter som kommer röstas fram av barn och vuxna i medborgarbudgeten Din idé, säger Åke Björk, ordförande i Lundby Stadsdelsnämnd, Göteborgs Stad.

Din idé är ett unikt samarbete mellan verksamheter i Göteborgs Stad, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH.

- På Stena Fastigheter arbetar vi med relationsförvaltning, vilket är vårt arbetssätt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Förutom att arbetet har som mål att skapa trygga kvarter där människor trivs, ska det också främja demokrati. En medborgarbudget är ett utmärkt, och beprövat, exempel på när människor får delta i demokratiska beslut som rör dem. Vi är verkligen glada att få vara med och möjliggöra det här i Lundby, där många av våra hyresgäster bor, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Det finns 150 000 kronor för aktiviteter där barn och vuxna är med och bestämmer.

- För våra hyresgäster och alla som bor och verkar i Lundby finns nu en fin chans att vara med och påverka i sitt område. Det ska bli spännande att se vilka idéer som kommer in, kommenterar Magnus Möller, områdeschef på Familjebostäder.

Under 2021 kommer de vinnande förslagen att bli verklighet!

Mer information: www.goteborg.se/skolanmittilundby

Pressinbjudan till kick-offer den 14 september!
Stena Fastigheter har kick-off vid Grindstugan, Teologgatan 9 i Göteborg, kl. 17-18.30.

Kontaktuppgifter:

Klara Andersson, Processledare för Skolan mitt i Lundby, i Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad, tel. 031-366 99 77, e-post: klara.andersson@lundby.goteborg.se

Victoria Trygg, Projektledare för medborgarbudget, i Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad, tel. 031-366 79 64, e-post: victoria.trygg@lundby.goteborg.se.

Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter, tel. 0752-41 50 60, e-post: sari.isberg@stena.com

Magnus Möller, Områdeschef på Familjebostäder, tel. 031-731 59 83, e-post magnus.moller@familjebostader.se.

I höst startar medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och främja demokrati. På flera håll i världen har motsvarande arbete gynnat de boende i ett område eller en stad. Nu tar vi det till Lundby.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 64 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation
 • hehulejxnait.mxzehucneggr@xustyladalshdzusmdetiy.gvuotouebcoormug.dksemw
 • +46 70-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid kriser och samhällsstörningar.

 • Presskontakt
 • tf pressansvarig
 • Medierelationer
 • chrmrikystuhinzha.rxtevarfysorgws@rfstadadlrshdvushzetiv.giqotrbebseorsig.xnsewe
 • 031-368 17 16
 • +46 707-61 17 16

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Kontaktpersoner i Förskoleförvaltningen: Elisabet Nord, förskoledirektör telefon: 031-368 03 88 e-post:... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ing-Marie Larsson, SDF... Visa mer

För frågor om äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Två sektorschefer samt stadsledningskontorets avdelningschef svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anyinaps.bhpilbdenul@vmwasxltrota.sdgopvteiobornrgtu.styebg
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • joqnacenhikym.tgbrxpinpqk@omceznntkyrurom.vugozhtegubonergid.slxegu
 • 072-856 50 43
 • 031-365 79 44

 • Presskontakt
 • Stabs- och kommunikationschef
 • SDF Lundby
 • masmrtfna.pilyjnckzaenet@lhcunwedbojy.ksgozeteesbohmrgod.sfteov
 • 031-3669459
 • 073-6669459

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulxariqikake.ssctrlnidlxvaxellfu.dysahrfleexn@eomaghjosxrnnsaltrinhinerg.gatotlqeblworeng.pbseak
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sofufitwe.brkeqarswztedvllpo@njiorhgratshilzsiohngfpencd.gadotfnebhporpqg.awserr
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anlunaip.bpjilkkende@vcxasbatrpya.mqgodwtedhboiergks.sixe kn
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Tf. Kommunikationschef
 • asiza.syheydnsfrkojcg@bovanistfsrawchiuxsiorngxhenpr.gztotmaebueorjig.qzseae
 • 070-576 49 04

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • magmligfn.ilangikamprhsbemgi@onsstdbraef.gzkotphebuuorbug.yksefo
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation
 • HR, kommunikation
 • haxokarbn.julajqrswksoybn@mredrhucgc.gusotzbebjiorumg.rvsecl
 • 070-764 20 72
 • 031-367 00 19

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen
 • magerikfe.zrahcsmaain@yngryxunzudsefkowilatb.girothxebeforqug.jgsefk
 • 031-365 11 37

 • Presskontakt
 • Producent
 • hejllexdneyo.fkcritebeddrgok@gzgruvxndsrsktholzra.tegorptemgboxbrguj.sysexg
 • 0705-38 00 23

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • sohnfinba.uogrdhymdmeree@fxloryosksgolwaa.shgopcteoobozbrguy.symepn
 • 031-365 10 81
 • 072-856 75 07

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • paehtrrhikka.rvzospqelgsl@wefohrrsgqkowolarl.gnqotrbebueoradg.qkseei
 • 031-367 63 48
 • 0739-83 63 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anaunavy.otshmreanpb@igyntderayrsesprvdhicure.rrgogxtedlbopirgjn.stiekt
 • 031-368 59 42

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nikilsri.strveftnshosoidn@cvfauistlyigkdhewut.qogonwtemkbofvrgxe.smwesz
 • 031- 368 11 94
 • 0739-10 27 09

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cadtmidqlloea.giskukarrxp.ieliifndrk@ljef.lzgobctehxbomurgre.seveyl
 • 031-365 01 04
 • 0722-55 73 28

 • Presskontakt
 • HR- och kommunikationschef
 • T.f. presskontakt
 • mamaridfe.hxbabikezt@loqf.clgowvtedkbovtrgds.skseph
 • 031-365 03 49
 • 076-517 39 54
HR- och kommunikationschef

 • Presskontakt
 • tf pressansvarig
 • Medierelationer
 • anvfnadu.mywagpmnuuasslionba@skqbkos.gswotgyebtooroog.znseja
 • 031-368 11 48
 • 070- 279 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anjtderkrsnp.suxahdxlbngerzzg@xktrpiafkpikzzkovzntjlorspetpg.gjlothgebtiorfyg.zgsemk
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • cicdnnkga.lgaxfxelfbssxtondu@pksonivf.rngopgtengbollrgxs.savexc
 • 031-365 57 19

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör
 • Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • uldiriixkaxs.npjaemlzejtr@aqkrwzetmyslbcoppspodechbtvatmttfienav.gngotvreblborckg.hisetf
 • 031-368 27 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikationschef, presskontakt
 • hepclexwnaqw.wldalmll@cpkrnsetoaslxsopecpoptchyovajxtttgenxm.gmdotolebjborxag.grsezs
 • 031-368 72 67
 • 0722-557535
Helena Wall, kommunikationschef Kretslopp och vatten

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jebjnnhby.kwjoxrhalhnssesohfn@bvkugsltpdurqg.gwtotszebnhorzhg.jeseae nn
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • asqia.cknoyohlckstwwrokqm@wlkuyvltfmurqp.guyotbqebnmorkhg.otsenw
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • lugrdvjoigbl.pvberdyssusonop@keeulnutujqr.fggofoteluboaprgmg.srreuu
 • 031-368 77 56
 • 0705-11 97 51

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • hefdidzpi.kplazxllgu@iomofpdf.chgojzteddboftrgib.speeug
 • 031-368 20 21
 • 0707-61 35 36

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef kommunikation och demokrati
 • mapwlitcn.nlbahpezdta@kskohbm.lygojmtevhbofdrgfe.slaeye
 • 031-368 08 05
 • 0761-16 73 50

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • heheleunnesy.mruohieliszn@eotrgjafkgikrnkoutntlvorcnetpp.gtootbjebieorusg.mnserq
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anundegdrsjh.mcmaglanurgsstroncd@srkocnmiamrlrdgeszzurxqs.clgobateihboihrgve.syuezy
 • 031-367 93 28

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • prwxessjs@ibmieoljpko.apgositemqboworgmv.shnehm
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • niumnano.wbuikuklaxgndxneraw@sfxtakudsyorecqvifcsighondeenvt.gylotefebbdoruzg.htsezg
 • 031- 368 07 14
 • 0707- 62 20 41
Medierelationer

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • ruaqbehqn.wdmaynlmrkstwwrobdm@ohstmyadmashnluspqetbs.goootccebbkorscg.dosehi
 • 0704-52 57 21
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • vextrolzniimcawc.octjevjskqlarmi@ddgemjyokzgrandteibrnyka.hksedu
 • 070-536 85 60
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Press- och kommunikationschef
 • cafsroyjliegnecj.kixartwlsfmsonsn@lystoxadrxshrluskfetdu.garoteiebjzorgkg.zbseqz
 • 0768-084549
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikatör för MP
 • klnyasys.eetrifrksuwsoqtn@mustxeadfcshcyusxdetmx.gcdotqxebsforqfg.tcsesz
 • 070-761 10 14
 • 031-3680416
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • alwnicuve.rkvenkrnkkereusswqonqz@sagtaledsighumqsedvt.xkgobcteabbomirgkn.stlelv
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • roqrbeetrteb.acvndzzerzisssuonke@sjdtagudsmfhugjsecot.hsgonuteghbohdrgzl.smceic
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • javlcocdb.pxkavrrlurssajonnr@sxqtakpdsyhhupeseugt.kfgokyteelboaorgwz.scceja
 • 070-405 40 14
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare
 • erxzikxa.pejalynmgqlretrn@clstzaadmxshunusszetdx.gwrotjaebntorggg.wuseac
 • ‭072-856 54 94‬
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • tisumocqthejy.nztrbgevatilvelevc@srmtaardsashuwkserjt.vigocltexubozvrgnd.szuegf
 • 0736-736 354
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg. Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern