Gå direkt till innehåll
Lena Cronqvist, Skyddsängeln, 2010. Olja och tempera på duk, 165 x 135 cm. Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet. Bild beskuren.
Lena Cronqvist, Skyddsängeln, 2010. Olja och tempera på duk, 165 x 135 cm. Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet. Bild beskuren.

Pressmeddelande -

Pressvisning för utställningen Lena Cronqvist

Varmt välkommen till pressvisning av utställningen:

Lena Cronqvist

Onsdagen den 4 mars kl. 10.00 (kaffe och smörgås serveras fr.o.m. kl. 9.45)

På Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården

Utställningen pågår 7 mars - 27 september 2020.

Vänligen meddela om du kan närvara på pressvisningen senast måndag 2 mars till: c.dalborg@waldemarsudde.se alt. mobil: 0709-754 708.


Lena Cronqvist

Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett antal verk från senare år som aldrig tidigare visats publikt. 

Lena Cronqvist har ett stort antal utställningar bakom sig sedan debuten 1965. Hennes konstnärskap är imponerande rikt och intresseväckande mångbottnat. Hon är främst känd för sina målningar, men hennes konstnärskap inkluderar även skulptur, teckning, grafik och textila verk. Fundamentala existentiella frågor, och känslolivets rika register, visualiseras i hennes verk i koncentrerade kompositioner och uttryck, oavsett vilket material eller vilken teknik som valts. Hennes bilder och skulpturer har förmågan att röra vid något djupt inuti oss alla och väcka känslor.

Med sig själv som modell bygger Lena Cronqvist upp psykologiskt laddade scener som, trots att de ofta speglar personliga livserfarenheter, lyckas sätta fingret på det mest allmängiltiga. Familjens roller utforskas t.ex. att vara barn, syskon, förälder eller livskamrat. Med sina många flickmotiv har Cronqvist revolutionerat både en konsthistorisk tradition och kanon, och en syn på hur en flicka enligt konventionen bör vara och agera. Flickorna i hennes verk är framställda i sin egen rätt, de agerar och deras själsliv blottläggs utan förmildring.

Utställningen på Waldemarsudde spänner över alla de närmare sextio år som Lena Cronqvist varit verksam som konstnär. Med över två hundra verk, blir det den mest omfattande retrospektiven någonsin med hennes konst. Verken har valts i direkt dialog med konstnären och ger en möjlighet för såväl äldre, som nya och yngre generationer att studera hennes konstnärskap över tid. Konstnärens sätt att arbeta med olika motiv, material och tekniker lyfts fram i vår omfattande tematiskt uppbyggda utställning som visas i två våningsplan i Slottsbyggnaden på Waldemarsudde.

”Det är en mycket stor glädje för oss på Waldemarsudde att få visa ett av Sveriges mest uppmärksammade konstnärskap i modern tid. I vår utställning ges möjlighet att studera Lena Cronqvists konstnärliga verksamhet över en lång period och i ett spännande urval av verk. Vår förhoppning är att många kommer att besöka utställningen och fascineras av, och reflektera över, Lena Cronqvists unika bildvärld!”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en filmad intervju med Lena Cronqvist samt med föredrag, visningar och konserter. Till presentationen hör även en rikt illustrerade publikation med texter skrivna av museichef Karin Sidén, fil dr Nina Weibull, professor Katarina Wadstein MacLeod samt poeten och författaren Göran Sonnevi.

Utställningscurator: Konstnär Lena Cronqvist i samarbete med museichef Karin Sidén.

Utställningen pågår 7 mars - 27 september 2020.

Kommande program i anslutning till utställningen:

Onsdag 11/3 kl. 18.00
Om Lena Cronqvists uttrycksfulla konst
Museichef Karin Sidén ger ett övergripande föredrag om Lena Cronqvists mångfasetterade och självutlämnande konstnärskap. Ett konstnärskap som väcker starka känslor och berör många universella frågeställningar.

Onsdag 8/4 kl. 18.30
Musik på Udden - Lena Cronqvist
Medverkande musiker: The Gothenburg Combo
Recitation: Adriana Savin
Musik av: John Cage, The Gothenburg Combo, Sofia Gubaidulina samt Martin Hederos
Texter av: Gunnar Ekelöf

Onsdag 29/4 kl. 18.00
Flickor i Lena Cronqvists konst
Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap, berättar om gestaltningen av flickor i konstnären Lena Cronqvists fascinerande och starka verk.

Söndagar 24/5 - 31/5 kl. 13-00 - 15-00
Familjesöndagar: Måla porträtt
Följ med på en familjevisning där vi utforskar Lena Cronqvist måleri och skulptur med barnmotiv. Vi upplever en bildvärld med känsloladdade uttryck och lysande, klara färger. I ateljén målar vi färgstarka porträtt tillsammans.

Söndag 14/6 kl. 9.30 - 16.30
Konstkurs med inspiration av Lena Cronqvists måleri
Vi utforskar Lena Cronqvists uttrycksfulla figurmåleri genom eget skapande med akrylmåleri och teckning. Vi går igenom färglära och komposition, gör figurstudier samt undersöker olika uttrycksmöjligheter i bild. Kursledare: Elisabet Hedstrand, intendent museipedagogik samt Helena Fogelström, konstpedagog.

Allmänna visningar av utställningen ges:
8/3-19/6: kl. 14.00 på onsdagar, fredagar och söndagar.
10/3-16/6: kl. 18.00 på tisdagar.

För fler pressbilder se:
https://www.waldemarsudde.se/press/2020/02/17/lena-cronqvist/

För mer information vänligen kontakta: 
Cecilia Dalborg, kommunikationschef, c.dalborg@waldemarsudde.se alt. 0709-754 708

Ämnen

Regioner


Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var bostad åt prins Eugen (1865-1947) är idag ett populärt konstmuseum. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på svensk konst från sekelskiftet 1900. Året runt visas ett urval av prins Eugens egen konst, verk ur samlingarna samt tillfälliga utställningar. Prinsens park är alltid tillgänglig för allmänheten.

Prins Eugens Waldemarsudde - Sveriges vackraste konstmuseum

Kontakter

Cecilia Dalborg

Cecilia Dalborg

Presskontakt Kommunikationschef 0709-754 708
Karin Sidén

Karin Sidén

Överintendent och museichef 0768-918 688

– Sveriges vackraste konstmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var bostad åt prins Eugen (1865-1947), är idag ett välbesökt konstmuseum och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på svensk konst. I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med verk av andra konstnärer. Året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av tillfälliga utställningar. Waldemarsudde är omgiven av en vacker park som är alltid tillgänglig för besökare.