Gå direkt till innehåll
Södra slottsfasaden med Carl Milles skulptur Triton i förgrunden och Nike från Samothrake i bakgrunden. Foto: © Yanan Li
Södra slottsfasaden med Carl Milles skulptur Triton i förgrunden och Nike från Samothrake i bakgrunden. Foto: © Yanan Li

Pressmeddelande -

Waldemarsudde utkommer med en ny, praktfull bok: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Varmt välkommen till bokreleasen av:

Prins Eugens Waldemarsudde - Ett allkonstverk

Tisdagen den 5 november kl. 18.00

Bokens författare museichef Karin Sidén och museets bibliotekarie och arkivarie Anna Meister håller ett kortare föredrag om allkonstverket Waldemarsudde samt berättar tillsammans med fotografen Yanan Li och förlagschefen Marie Arvinius om tillkomsten av den vackra boken Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk.

Vi bjuder på förfriskningar med tilltugg.

Vänligen O.S.A senast måndag 4 november till: j.sahlin@waldemarsudde.se alt. mobil: 0709-754 712

På Eugen-dagen, den 5 november 2019, utkommer boken Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk, som är en presentation av den besjälade platsen Waldemarsudde i hela dess färgrika spektrum. Publikationen är den första att ges ut om Waldemarsudde på både svenska och engelska. Med ett bärande bildmaterial skildras platsen Waldemarsudde över tid och under alla årstider, samt den omfattande verksamhet som bedrivs här idag. I fjorton kunskapsrika kapitel beskrivs Waldemarsuddes spännande historia, nutid, filosofi och framtidsutsikter!

Waldemarsudde ligger vackert beläget på den södra delen av Kungliga Djurgården i Stockholm och är idag ett av Sveriges mest uppmärksammade och välbesökta konstmuseer. Det forna hemmet för landskapsmålaren och kulturpersonligheten Prins Eugen (1865 – 1947) skapades under det tidiga 1900-talet i form av ett allkonstverk där natur, park, trädgård, arkitektur och konst samverkar i en helhet.

Boken innehåller nyskrivna texter av Waldemarsuddes museichef Karin Sidén och museets arkivarie och bibliotekarie Anna Meister samt ett rikt och omfattande bildmaterial framtaget av fotografen Yanan Li. Under ett antal år har Yanan Li i bild tolkat det som är utmärkande för Prins Eugens Waldemarsudde. Med konstnärlig blick har han fångat platsens själ under olika årstider, tider på dygnet och i varierande ljus och väder. Prins Eugens Waldemarsudde – Ett Allkonstverk tecknar, i både text och bild, olika facetter av denna unika plats, dess grundare Prins Eugen, av de rika samlingarna, de kulturhistoriska byggnaderna, den vackra parken och trädgården samt av den omfattande verksamhet som bedrivs här idag.

”Vår nya publikation om allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde ger en unik möjlighet för läsaren att i bild och ord uppleva ett av Sveriges mest populära konstmuseer och besöksmål. Waldemarsuddes speciella stämning och karaktär fångas i boken på ett suggestivt och nyskapande sätt av fotografen Yanan Li, som under flera års tid har inspirerats av platsen. Vår förhoppning är att den praktfulla boken ska bidra till en fördjupad kunskap om Waldemarsudde och locka till fler och nya besök på Sveriges vackraste konstmuseum”, säger Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från H.M Konungen, Föreningen Waldemarsuddes Vänner, Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Hasselblad AB.

För pressexemplar och mer information vänligen kontakta kommunikatör Josefin Sahlin e-post: j.sahlin@waldemarsudde.se alt. tel: 0709-754 712

Ämnen

Kategorier

Regioner


Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var bostad åt prins Eugen (1865-1947) är idag ett populärt konstmuseum. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på svensk konst från sekelskiftet 1900. Året runt visas ett urval av prins Eugens egen konst, verk ur samlingarna samt tillfälliga utställningar. Prinsens park är alltid tillgänglig för allmänheten.

Prins Eugens Waldemarsudde - Årets museum 2017

Presskontakt

Karin Sidén

Karin Sidén

Överintendent och museichef 08-545 837 01

Relaterade event

– Sveriges vackraste konstmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var bostad åt prins Eugen (1865-1947), är idag ett välbesökt konstmuseum och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på svensk konst. I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med verk av andra konstnärer. Året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av tillfälliga utställningar. Waldemarsudde är omgiven av en vacker park som är alltid tillgänglig för besökare.