Skip to main content

San Sac förvärvar danska Rubaek & Co

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:00 CET

Linköpingsföretaget San Sac tar steget in på den danska marknaden via förvärv av det danska bolaget Rubaek & Co.

Rubaek, som är beläget i Stenlöse strax utanför Köpenhamn, har verkat på den danska marknaden i över 20 år och är ett starkt namn hos både offentliga och privata kunder. Rubaek har en bred produktportfölj inom papperskorgar och gatumöbler där man representerar ledande internationella leverantörer på den danska och svenska marknaden.

”San Sacs och Rubaeks produktportföljer och de kompetenser som finns i respektive organisation kompletterar varandra väl. Tillsammans får vi goda tillväxtmöjligheter både på den svenska och den danska marknaden” säger San Sacs VD Fredrik Jaginder i en kommentar till affären.

Rubaeks VD Christian Rubaek kvartstår i sin nuvarande roll i likhet med övriga anställda i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Jaginder, VD, San Sac AB
tel: +46-70-224 30 94
e-mail: fredrik.jaginder@sansac.se

Om San Sac
San Sac AB är Sveriges ledande leverantör av utrustning för källsortering och avfallshantering. Under
varumärket San Sac utvecklar och marknadsför San Sac utrustningssystem med kvalitet och miljöhänsyn
som ledstjärnor. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 150 miljoner kronor. Mer information finns
på www.sansac.se.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i onoterade tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap, ofta i partnerskap med tidigare ägare och ledning. Investerare i Priveq Investments fonder är institutionella svenska och internationella långsiktiga investerare, främst pensionsförvaltare. För närvarande förvaltar Priveq ca tre miljarder SEK i två fonder. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar och 101 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Office Management och Internatural. Rådgivningsbolag till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB. Mer information finns på www.priveq.se.