Pressmeddelande -

Ny utbildning från Profecto – Att införa ITIL

Fler och fler utbildar sig idag inom ITIL. I och med version 3 av ITIL kommer antalet utbildningar att öka med olika målgrupper beroende på kompetens och roll på företaget. Fler och fler ställer sig också frågan "Hur ska vi ta till oss denna nyvunna kompetens på vårt företag? Hur ska vi arbeta med införandet av ITIL för att nå framgång?

Denna kurs är framtagen för att svara på de frågor och utmaningar man ställs inför när ITIL ska införas i en organisation. Kursen ger en praktisk inblick i hur man inför ITIL och förbättrar Service Management processerna i en organisation. Kursen behandlar de viktigaste aspekterna från att definiera mål, designa processer till att sätta upp ett program för kontinuerliga förbättringar (Continual Service Improvements). Kursen innehåller samlad erfarenhet från att införa ITIL, ger råd och praktiska exempel och innehåller en blandning av teori och praktik.

Peter Stjernström, VD på Profecto, kommenterar: "Med de utmaningar som många företag idag har, att införa ITIL framgångsrikt och att driva framgångsrika IT-projekt, är vi glada att kunna erbjuda en utbildning som är starkt efterfrågad av våra kunder och som kan bidra till deras framgång."

För mer information om Profecto kontakta VD, Peter Stjernström, 08-410 184 52, peter.stjernstrom@profecto.se.

Profecto är experter på ITIL och Service Management och en ledande leverantör av utbildning och konsulttjänster inom området. Ackrediterade av ISEB och DF-Certifiering att leverera utbildningar på ITIL Version 2 och 3. Profecto stödjer också kunders införande och förändringsprojekt med konsulttjänster och med utbild­ningar som adresserar själva infö­randet. Att leda förändringsarbetet och driva projektet samt förankra och skapa ett positivt mottagande.

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll