Pressmeddelande -

PropTech Sweden firar 1 år – nu ökar man takten

Medlemscommunityn PropTech Sweden lanserades våren 2020, med syfte att accelerera proptech-branschen och skapa business via nära samarbeten och relationer. Genom sitt globala nätverk ville man bidra till den utvecklingsresa som branschen står inför. I dagarna firas nu 1 årsjubileum med trendspaningar, workshops och talare från hela världen och VD Roger Tofft, ökar nu takten för att möta behoven efter pandemin.

PropTech Swedens första år har präglats av pandemin men behovet av en innovativ medlemsplattform som genererar affärsmöjligheter inom fastighetsteknologi har varit stort. Trots att Roger Tofft, grundare av PropTech Sweden inte träffat sina medlemmar på ett enda fysiskt möte, har man ändå fått in hela 45 medlemsföretag till communityn, och flera tunga partnersamarbeten är på väg in.

PropTech Sweden verkar för att branschen som helhet accelererar och utvecklas samt skapar business genom nära samarbeten och relationer.
─ För oss handlar allt om innovation och därför ville vi bygga en community av investerare, innovatörer och entreprenörer som utvecklar, samverkar och delar tankar kring fastighetsteknologi. Under året som gått har antalet medlemmar stadigt ökat, vi har genomfört 12 medlemsevent och vi har hjälpt våra medlemmar att hitta nya samarbetspartners både i Sverige och internationellt. Dessutom har vi tillsammans med övriga nordiska länder lanserat vårt eget branschpris, Nordic PropTech Award, säger Roger Tofft, VD och initiativtagare till PropTech Sweden.

Och framtiden ser ljus ut för medlemmarna. PropTech Swedens ambition är att ha 300 medlemmar inom 2 år och vara en stark drivkraft för hela proptech-branschen. Under 1-årsjubileet den 28 april lanseras en helt ny medlemspaketering, ny hemsida med kunskapsbank och ett digitalt jubileumsevent med talare från hela världen kommer äga rum. I kunskapsbanken kommer man fokusera på framtida trender och gör därför en satsning på trendrapporter och omvärldsspaningar exklusivt för medlemmarna.

Tillsammans med Skåne Invest, Business Regions Göteborg och Stockholm Invest, görs en trendspaning och kartläggning om framtidens proptech i Sverige. Fokus ligger på att identifiera Sveriges starka respektive svaga sidor för att bidra till ökad kunskap om svenska proptech-bolag utomlands.

─ Kartläggningen vill vi göra för att lyfta Sverige internationellt och attrahera fler investerare, främja innovation och sätta fokus på den nordiska proptech-marknaden. Vi har ett snabbt mognande ekosystem inom proptech här i Norden, vilket vi vill lyfta fram och förstärka, säger Magnus Åkerberg styrelseordförande i PropTech Sweden.

Hållbarhet är ytterligare ett fokusområde för PropTech Sweden och man vill vara drivande i utvecklingen av smarta tekniklösningar.
─ Att pandemin har påverkat vårt arbetssätt, det vet vi. Inom en snar framtid handlar det delvis om att återgå till kontoren och där finns idag stora utmaningar. Fastighetsägare och byggentreprenörer måste arbeta smartare och vara mer anpassningsbara för framtidens behov när vi återgår till det normala, vi kommer lyfta detta som ett huvudtema under resten av 2021, berättar Roger Tofft.

För mer info och anmälan till PropTech Swedens jubileumsevent: jubileumsevent

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Kategorier

  • entreprenörskap
  • startup
  • smarta byggnader
  • fastighetsteknologi
  • innovationshub
  • contech
  • proptech

PropTech Sweden grundades 2019 och är en community för alla aktörer inom fastighetsteknologi, sk Property Technology. PropTech Sweden hjälper företag att skapa och bygga bättre fastigheter för människor att bo, leva och arbeta i. Genom att sammanföra företag med investerare, experter, innovatörer och entreprenörer, utgör vi en viktig plattform för alla som arbetar i branschen. Vi är en medlemsorganisation som för branschens talan, driver utvecklingen framåt genom work shops, think tanks samt initierar innovativa möten. Vi hjälper våra medlemmar med internationell etablering, finansiärer och kontakter, samt skapar synergier och samarbeten medlemmar och partners emellan, i Sverige och globalt. Läs mer på www.proptechsweden.org

Kontakter

Helen Iwefors Häggblom

Presskontakt Presskontakt PropTech Sweden +46 708 721990

Roger Tofft

Presskontakt VD och initiativtagare +46 (0)720 - 665558

Relaterat innehåll