Gå direkt till innehåll
Jonas Toftefors, CDO på Pulsen AB
Jonas Toftefors, CDO på Pulsen AB

Nyhet -

Stora datamängder nyckeln till Pulsens AI-satsningar

Pulsenkoncernen har flera bolag som jobbar aktivt med AI-lösningar, bland annat inom retail och kommunal socialtjänst. En förutsättning för att lyckas med sin AI är tillgång till stora datamängder – något som är en av bolagens gemensamma styrkor, menar Jonas Toftefors, CDO på Pulsen AB. Med hjälp av datan kan bolagen bygga nya tjänster med verklig kundnytta.

Att artificiell intelligens revolutionerar teknikvärlden har knappast undgått någon. Möjligheterna med AI skapar en global efterfrågan av effektivare problemlösning, prognostisering och hantering av mänskliga göromål. Hur stor inverkan AI kommer ha på våra liv i framtiden kan vi än så länge bara spekulera i – men vi kan vara säkra på att det kommer vara en del av vardagen.

Inom Pulsenkoncernen arbetas det för fullt med AI-utveckling. Jonas Toftefors, Chief Digital Officer på Pulsen AB, menar att flera av koncernens bolag är mycket aktiva i frågan.

– Vi har tillgång stora mängder intressant data i våra verksamheter som gör förutsättningarna att skapa bra AI-lösningar väldigt goda. Vi ser stora möjligheter i att kunna bygga nya tjänster som kan skapa värde för våra kunder. Vi har förstärkt organisationen med relevant kompetens och kommer anställa ännu fler, säger Jonas Toftefors.

– Inom Pulsen Retail jobbas det aktivt med flera AI-baserade projekt just nu. En ansenlig del av Sveriges e-handel går genom vår handelslösning Harmoney, vilket innebär att vi - i samråd med kunderna – har tillgång till stora mängder data som vi kan dra värdefulla slutsatser av.

Genom innovationsforumet Rapid Innovation Camp arbetar Pulsen Retail fram AI-lösningar för olika ändamål, som till exempel att hjälpa kunderna med prognoser för inköp.

– Vi har utvecklat en AI som kan hjälpa kunden köpa in rätt mängd artiklar i rätt storlek utifrån kundmålgrupper och genom externa data. Det ger kunden fördelar i form av mindre makulering i lagren, kollektionerna blir mer pricksäkra och man slipper rea ut artiklar i samma utsträckning.

– Vi kan också kan erbjuda kunderna tillgång till andra kunders anonymiserade data. Vi tittar på att bygga ett community där flera retailbolag delar med sig av sin anonymiserade data för att dra smartare slutsatser. Vi har flera kunder som visat intresse inom området, eftersom data är en nödvändighet för beslutsfattande idag.

RÄTT INSATSER FÖR ÄLDRE MED HJÄLP AV AI

AI-möjligheter finns också inom Pulsen Omsorg. Bolaget tillhandahåller Combine – ett stöd för effektiv välfärdsteknik inom socialtjänst och omsorg. Jonas Toftefors ser att AI-teknik kommer behöva utnyttjas på rätt sätt även inom kommunal och sekretesskyddad verksamhet.

– I takt med vår åldrande befolkning kommer vi ha allt fler medborgare som inte är i arbetsför ålder. Då behöver vi kunna fatta smartare beslut och snabbare hitta rätt åtgärd till rätt person. Eftersom det finns regelverk kring automatiserade processer i den här typen av verksamhet handlar det om att underlätta för handläggaren att fatta beslut. Man kan exempelvis lära en AI att identifiera ett riskbeteende, varpå handläggaren själv kan bestämma sig för att utreda eller inte. Det skapar bättre nytta för våra skattepengar.

– Det kan också handla om att en AI kan ge förslag på rekommenderade insatser inom äldreomsorgen utifrån vad som gett bäst effekt i liknande fall tidigare. Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna, det finns otroligt mycket data inom den offentliga sektorn som använd på rätt sätt kan komma till gagn för både medborgarna och kommunerna.

EN SMARTARE, BILLIGARE OCH MER DYNAMISK SERVERKRAFT

Inom Pulsenkoncernens driftbolag Pulsen Production har AI-lösningar använts internt för att analysera hot och intrångsförsök mot bolagets servrar. En AI kan upptäcka eller hindra hot i ett tidigt skede och förhindra större problem. Jonas Toftefors ser fler användningsområden för AI på driftssidan.

– Det behöver inte enbart handla om att upptäcka hot. Det kan vara minst lika användbart att kunna förutspå serverkapacitet. Kan man förutsäga en dipp i servernyttjandet kan man exempelvis passa på att göra underhåll, och givetvis även kunna leverera mer CPU-kraft till kunderna när de behöver det. På så sätt skapar man en mer dynamisk kraft som innebär en billigare lösning för kunderna.

SMÅ LÖSNINGAR FÖR STORA FÖRBÄTTRINGAR

Idén om den stora, omfattande AI-lösningen som effektivt hanterar en organisations alla problem slår Jonas Toftefors snabbt hål på. Han menar att små, spetsiga AI-lösningar är vägen framåt.

– Många tänker på artificiell intelligens som en allt-i-ett-lösning. Man är fel ute om man tror att man kommer kunna stoppa in allsköns problem i en och samma AI och få bra resultat. Istället bygger vi små tillämpningar som blir experter på det de gör. Vi kanske har en AI som är superduktig på att avgöra vilken färg som kommer trenda i nästa års mode, och en annan som kan avslöja bidragsfusk inom socialtjänsten. De kommer inte lösa varandras problem. Vi satsar på små spetsiga AI som kan köras på en vanlig användardator. Det blir både billigare och mer lättanvänt för kunderna.

– För att skapa framtidens AI-modeller – oavsett om man bygger stora eller små – behövs stora datamängder för att ge bra resultat. Där har Pulsen tillgång till mycket data som är relevant och korrekt, och det utgör grunden för effektiva AI-lösningar, säger Jonas Toftefors avslutningsvis.

Du kan också läsa artikeln på vår webb.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jonas Toftefors

Jonas Toftefors

Chief Digital Officer (CDO), Pulsen AB 033-17 19 76

Relaterat innehåll

Utvecklar företag, människor och världen.

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.
https://pulsen.se

* Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/integration

* Pulsen Omsorg levererar egenutvecklade systemlösningar och tjänster till kommunal socialtjänst och privata vårdgivare. Pulsen har varit verksamt inom området i över 30 år och bolagets medarbetare har lång erfarenhet från såväl IT-sidan som omsorgsområdet. Med individen och användaren i fokus skapar Pulsen Omsorg tjänster som präglas av säkerhet, mobilitet och effektiva arbetssätt. Pulsen Omsorg är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/omsorg

* Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Med ett utpräglat hållbarhetstänk både på konferens- och restaurangsidan levererar bolaget bra möten för allt från två till 400 personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås. Pulsen Konferens är en del av Pulsen Group.
https://pulsenkonferens.se

* Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för anställda och kunder för kontors-, industri- och lagerverksamheter, samt för boende i bolagets bostadshus. Företaget förvaltar och utvecklar cirka 100 000 kvm lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland. Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group.
http://pulsenfastigheter.se

* Shibuya är en del av Pulsen Group som skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Shibuya är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.
https://shibuya.se

Pulsen Group
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Sverige