Skip to main content

Pulsen Production blir ISO-certifierade

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 09:49 CEST

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Pulsen Production nu blivit certifierade kring ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001). Genom certifieringarna skapar man tydligare struktur och processer för de sedan tidigare högt ställda kraven kring kundservice och leverans inom företaget. 

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Pulsen Production har sedan våren 2018 strukturerat genomfört arbetssättsprojektet ”Way of Working” i syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för relevanta ISO-standarder.

Nu är arbetet i hamn och Pulsen Production är, genom ackrediteringsorganet Qvalify, certifierade inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

- Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för de här tre ISO-standarderna. Det är ett kvitto på att det goda arbete vi gör med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen fungerar. Certifieringen i sig är ett led i att skapa en stark organisation med kontinuerlig förbättring av leverans och service för våra kunder, säger Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

* Mer information om Pulsen Productions arbete kring ISO-certifiering finns i artikeln ”ISO-arbete utvecklar leveranserna från Pulsen Production” * 

Pulsen Production går genom dessa nya certifieringar i bräschen för Pulsenkoncernens ambition att ISO-certifiera hela koncernen. Utöver Pulsen Production är idag koncernbolaget Pulsen Omsorg certifierade för ISO 27001 för socialtjänstsystemet Combine, bolagen Releasy och Pedab är båda certifierade för ISO 14001 och Pedab är dessutom certifierad för ISO 9001.

FAKTARUTA: VAD ÄR ISO-CERTIFIERINGAR?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet, som innebär upprättande, införande, underhåll och ständigt förbättringsarbete. Den innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Källa: Swedish Standards Institute

Pulsen Production levererar IT-drift för verksamhetskritiska system, baserat på IBM Power- och Intel/Windows-plattformar. Bolaget erbjuder företag en stabil IT-infrastruktur med högsta säkerhet, applikationsövervakning, arbetsplatstjänster, servicedesk och fjärrdrift. Pulsen levererar även alla typer av molntjänster, lokalt producerade i egna datacenter i Borås och Ulricehamn eller från ledande globala aktörer. Genom att erbjuda flexibla driftlösningar och säker åtkomst till verksamhetens IT-system ser Pulsen till att våra kunders vardag blir enklare, tryggare och mer effektiv. Pulsen Production är en del av Pulsenkoncernen.

Pulsenkoncernen vill vara med och skapa en bättre omvärld för människor inom en lång rad olika områden. För Pulsen går vägen dit genom IT. Med digitala lösningar, tjänster och spetskompetens möter Pulsenbolagen utmaningarna och skapar långsiktigt värde tillsammans med sina kunder.

Pulsen grundades 1964 och är idag ett av Sveriges mest erfarna techbolag. Den familjeägda koncernen har över 1300 anställda och en omsättning på mer än 3 miljarder kronor. Koncernen består av de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy och Indicate Me, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.