Gå direkt till innehåll
Lärdomar från mitt andra år som VD!

Nyhet -

Lärdomar från mitt andra år som VD!

Jag tror att vi behöver vara agila, robusta och hållbara för att driva framgångsrika företag idag! Det är några av mina lärdomar från mitt andra år som VD som just har passerat!

Innan jag förklarar mig vill jag passa på att skicka ett stort tack till alla fantastiska medarbetare, kunder och ägare för det vi tillsammans åstadkommer! År 2021 blev inte som någon tänkt sig och jag vill passa på att dela med mig av mina reflektioner och lärdomar efter ett år fyllt av utmaningar och framsteg!

Först lite kort om vad som fick mig att en gång välja att bli VD för QD. Ett val jag fortfarande är väldigt glad. När jag för över två år sedan fick erbjudandet om att ta över som VD var det flera olika anledningar som gjorde rollen till ett drömjobb. Att få arbeta i ett företag som bryter ny mark med extern IT-avdelning som abonnemangstjänst (med en månads uppsägningstid) och få i uppdrag att växa bolaget i en lagom och stabil takt var ett par bra anledningar, men viktigast var ändå människorna i bolaget! Att få fortsätta att utveckla den familjära QD-kulturen där glädje står i centrum var för mig otroligt centralt och fortfarande avgörande för att jag varje dag har kul på jobbet!

De senaste 10 åren har jag varit övertygad om att vi behöver arbeta mer agilt i våra organisationer för att lyckas. Inte bara inom IT-området utan bredd inom hela organisationer. Förändringstakten ökar ständigt och för att vi ska hänga med, och ha kul och må bra under tiden, tror jag att agila metoder är helt oumbärliga. 2021 lärde mig också vikten av att arbeta robust och hållbart. Mer om det snart…

Att vara agila

Många är de människor och verksamheter som under 2021 fått se hela sina grundvalar raseras. Sanningar har kastats upp och ner, affärslogik har förvandlats över en natt och många har riskerat att förlora allt. Men jag slås av att vi är mer anpassningsbara än vad vi kanske trott. I stort och i smått har vi alla förändrat våra liv och våra verksamheter otroligt snabbt för att anpassa oss till en ny verklighet, en tillfällig situation som nu blivit mer eller mindre permanent! Många har missförstått Charles Darwins evolutionsteori och tror att ”De starkaste överlever”. I själva verket hävdar Darwin att ”De som är bäst anpassade till en viss livsmiljö överlever, det kallas evolution.” Jag slås av att under 2021 har så otroligt många visat en enorm anpassningsförmåga! Det ger mig hopp inte bara för QD, våra kunder och Sverige som land, utan faktiskt för hela mänskligheten och vår gemensamma framtid!

Att vara robusta

I tider av allt snabbare förändring är det lätta att tänka att allt i en organisation ska vara flexibelt och kunna förändras omedelbart och likt racerbåtar snabbt byta riktning. Under 2021 har jag insett att racerbåtar är viktigt men det är samtidigt viktigt att arbeta med att bygga organisationens förmågor som fraktfartyg – Vi behöver stabilitet, trygghet och tillit för att hela tiden orka förändra oss. Tillsammans är vi så otroligt mycket starkare än var och en för sig och jag tror mer och mer på att vi måste ha robusta organisationer som tål att stresstestas. Vi eftersträvar nu att vara ett robust bolag som kan ta emot några rejäla törnar utan att kantra! Det kostar lite mer, men skapar just trygghet och tillit vilket i sig möjliggöra kreativitet och viljan och förmågan att driva förändring. Jag tror på att sikta mot att bygga mer agila och samtidigt mer robusta organisationer.

Att vara hållbara

Hållbarhet är inte en rapport eller för den delen något nytt i världen. Vi har idag bara ett större fokus än någonsin på hållbarhet i samhället och inom företag och det är fantastiskt. QD är IT-partnern med den perfekta storleken och vi vill skapa förutsättningar för en bättre och mer hållbar arbetsdag. IT-företag är vår tids samhällsbyggare och möjliggörare för företags och organisationers utveckling.

Under 2021 valde vi att utmana oss själva och arbetade därför utifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med att strukturera upp vårt hållbarhetsarbete. Vi upptäckte då att vi kunde vara stolta över att sedan länge ha arbetat med fem hållbarhetsmål där vi kan göra skillnad. Nu fick vi dock en bättre struktur och insåg också att vi kunde göra ännu mer. Idag arbetar vi lokalt med att förbättra hälsa och välmående, regionalt med att stödja hållbar energiproduktion och globalt med att stödja internationellt hållbarhetsarbete.

Vi är ett företag som agerar hållbart – för friskare medarbetare, nöjdare kunder och en hållbar värld! Jag tror inte det finns någon annan väg framåt för organisationer som vill vara relevanta i framtiden.

Framtiden är en spännande plats!

Nu, efter mitt andra år som VD och vad som förhoppningsvis har varit den mest turbulenta perioden under Corona-pandemin, står både jag och QD väl rustade för framtiden. Vi levererar bra resultat inom våra tre satsningsområden personaltillväxt, ett mer kundorienterat arbetssätt och mer rådgivande IT-tjänster. Och vi levererar enligt vår strategiska plan som vi utvärderar och förändrar varje kvartal. Vi tror på att fatta rätt beslut när det behöver fattas och har därför inget egentligt budgetarbete utan följer vår plan som vi justerar löpande.

Fokus under 2022 blir att hitta en bra balans! Balans mellan att vara agila, robusta och hållbara. Med rätt balans kommer vi att inte bara lyckas som företag utan samtidigt ha otroligt kul på jobbet!

Med ödmjukhet och stor tacksamhet vill jag avslutningsvis passa på att tacka alla fantastiska medarbetare, kunder och ägare för det vi tillsammans åstadkom 2021! Nu tar vi som är ombord QD till en ny nivå 2022!

Ha det bäst! 😊 / Daniel

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Lars Grundström

Lars Grundström

Presskontakt Vice VD Marknad & Försäljning 010-2180021
Daniel Furmarker

Daniel Furmarker

Presskontakt VD 010-2180263

Relaterat innehåll

101% för dig! Vi är IT-partnern med den perfekta storleken.

Vi är IT-partnern med den perfekta storleken! Som våra kunders helhetsleverantör av IT- och driftlösningar har vi ambitionen att skapa långsiktiga relationer där vi bidrar med proaktivitet och affärsnytta för verksamheten. Vare sig det gäller specifika tjänster som Servicedesk eller QD Cloud, eller en helhetsleverans av IT-avdelning som tjänst, gör vi alltid vårt yttersta för att leverera med hög kvalitet och ett personligt engagemang. Vi skapar förutsättningar för en bättre arbetsdag!

QD Sverige AB
Löfströms Allé 5
172 62 Sundbyberg
Sverige