Gå direkt till innehåll
Välkommen till QTF webbinarium 3 december kl. 11.30
Välkommen till QTF webbinarium 3 december kl. 11.30

Nyhet -

WEBBINARIUM MED QTF: Gaser i systemvätska – problem och lösningar

Plats: Digitalt via Teams. Log in erhålls efter anmälan.

Datum: 2020-12-03

Tid: 11.30 – 12.30

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Anmälan: Richard.bremer@qtf.se senast 30 november

GASER I SYSTEMVÄTSKA – PROBLEM OCH LÖSNINGAR

Välkommen till ett seminarium med Björn Carlsson, teknisk chef och grundare av QTF Sweden AB.

Björn Carlsson har stor erfarenhet och många exempel från system inom såväl industrin som offentliga byggnader (skolor, sjukhus m.m.) och bostäder. Björn delar gärna med sig av sin spetskompetens inom vattenkemi och vi kan garantera att du kommer få nya lärdomar, oavsett om du är VVS-konsult, driftansvarig eller fastighetsägare.

Seminariet förklarar hur gaser kommer in i systemen och vad som då händer med systemvätskan, glykol och andra vätskor. Hur systemkomponenter och vätskan som energibärare påverkas, vilka gasnivåer som kan accepteras och vilka som inte ska accepteras. Även föreskrivningar och AMA-koder tas upp.

Bakgrund om QTF Sweden AB

QTF Sweden AB har genomfört mer än 12 000 besiktningar och arbetar för att alla värme- och kylsystem ska ha systemvätska som tillåter systemen att arbeta energieffektivt, utan funktionsstörningar och utan att rosta sönder.

Symptomen på problem i VVS-systemen har länge varit kända; kalla radiatorer, igensatta ventiler, oljud och funktionsstörningar, havererade pumpar m.m., men fortfarande är den verkliga orsaken förvånansvärt okänd.

QTF:s målsättning är att alla relevanta målgrupper ska känna till att det finns gaser i systemvätska, ha insikt om vilka problem det ger och vad som bör göras för att åtgärda problemen. Vi vill att fastighetsägare ställer krav på systemvätskan och att VVS-konsulter föreskriver vätskekvaliteten i nya projekt, bl.a. med att syrenivån ska hållas under 0,5 mg syre per liter systemvätska. Därmed aktualiseras behovet av att kontrollera och mäta systemvätskan. När vi lyckats att göra det allmänt vedertaget att mäta och hålla nere syrenivåerna i systemvätska så kommer Sveriges fastighetsbestånd att minska energianvändningen med flera miljarder varje år och livslängden på systemen att öka. Det är bra för miljön och det är bra för ekonomin.


QTF avgasar och renar systemvätska

Metoden som utvecklades är idag känd som QTF-metoden, sex steg för att säkerställa systemväskans kvalitet i VVS-system (värmesystem, kylsystem, återvinningssystem). Metoden startar med besiktning av system och mätning av bl.a. syrenivåer, system åtgärdas med snabbavgasning och rening och resultat av åtgärderna dokumenteras. Utrustningen skiljer sig från andra avgasare på marknaden genom sin höga kapacitet. QTF:s snabbavgasare har mer än 300 gånger högre kapacitet än vanligt förekommande underhållsavgasare på marknaden. Vi bjuder på kunskap till VVS-utbildningar i skolor och till företag, vi håller seminarier och presentationer och vi erbjuder tjänster inom rening och snabbavgasning av systemvätska till syrenivå under 0,5 mg/liter.

QTF Sweden AB startades 2006 av Björn Carlsson för att utveckla och marknadsföra sina idéer om hur man bäst och effektivast avgasar systemvätska i VVS-system. Idag består QTF Sweden AB ett tjugotal personer och växer i takt med att kännedomen ökar på marknaden. QTF har huvudkontor i Kalmar och arbetar på hela svenska marknaden.

Mvh

Richard Bremer, QTF Sweden AB

Relaterade länkar

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige