Skip to main content

AMA-kod YJG.5 förebygger garantibråk

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 15:10 CEST

QTF-metoden förebygger systemläckage – AMA-kod YJG.5 förebygger garantibråk

Om inte systemvätska avgasas från syre kan man vara ganska säker på att få korrosionsskador, magnetitbildning, funktionsstörningar och till slut läckage i sitt värme-/kylsystem – ofta inom garantitiden, eller strax efter. Föreskrivning av systemvätskans kvalitet (syrgashalt, pH, konduktivitet m.m.) till en nivå där korrosion inte uppstår, med dokumentation av kraven och lämpliga åtgärder för att nå dem löser problemen. Därför kan nya AMA-koden YJG.5 vara avgörande för framtida garantihantering.

I Energi & Miljö nr 5 2019 kan man läsa om entreprenörens ansvar inom och efter garantitiden; två, fem respektive 10 år efter besiktningen. I huvudsak handlar det om att bevisbördan för skador förflyttas från entreprenören till beställaren efter garantitidens utgång men innan ansvarstiden gått ut (10 år). Det är upp till entreprenören att visa att det inte var hans fel om skada uppstår inom garantitiden, medan det är beställarens uppgift att visa att det var entreprenörens fel om skada uppstår efter garantitiden, men inom ansvarstiden. Hur som helst, utan dokumentation och definition på vad som levererats blir allt besvärligare och osäkrare för alla parter. Därför är det mesta minutiöst reglerat och beskrivet under AMA-rubriker i den tekniska beskrivningen för byggprojekt/fastigheter/anläggningar. Fram till nu, allt utom systemvätskan!

Den nya AMA-koden – YJG.5 – används för att begära in dokumentation om resultat av kontrollmätning av vätskan vid idrifttagningen; syrgasnivåer, pH, konduktivitet, försmutsning samt vätskans ursprung och eventuella tillsatser. Det kommer att innebära bättre möjligheter att ställa krav på mätning och snabb avgasning för att uppnå önskade värden* på systemvätskan och därmed energieffektivare och korrosionsfria system.

Alla parter gynnas av att dokumentera systemvätskan på samma sätt som övriga komponenter. Beställaren vet vad han ska kräva och kan få dokumentation över mätvärden och åtgärder för att bibehålla vätskans kvalitet. Entreprenören vet vad som förväntas och kan skriva in krav på mätpunkter och underhåll/åtgärder för att uppnå korrekta värden initialt så väl som för att bibehålla dem under garanti-/ansvarstid.

"Utan syre ingen korrosion"är ett mantra som QTF försöker lära marknaden. Vatten innehåller lösta gaser, så är det. Med QTF-metoden tar vi bort gaserna, inklusive syret (till < 0,5 mg/l för vatten och < 0,8 mg/l för glykolblandningar), och därmed möjligheten för systemen att korrodera.

*Systemvätskans kvalitet i ett vattensystem bör anges enligt:

Syrgasinnehåll: < 0,5 mg/liter
Koldioxidinnehåll: 0 mg/liter
pH: 7,5–9
Konduktivitet: < 600 mS/cm
Försmutsning: Inga synliga partiklar.

För mer information om avgasning och rening av systemvätska, kontakta QTF. 

QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.