Gå direkt till innehåll
Likt ett rymdskepp svävar QTF:s underhållsavgasare fram med sitt nya RSK nr
Likt ett rymdskepp svävar QTF:s underhållsavgasare fram med sitt nya RSK nr

Pressmeddelande -

Ett skepp kommer lastat ... med RSK nummer

Det har sagts att VVS-konsulter och beställare gillar RSK nr lika mycket som AMA-koder för att underlätta arbetet med nya byggprojekt. Nåväl, nu har det blivit verklighet, QTF:s underhållsavgasare har fått ett RSK nr. Gå in på rskdatabasen.se och kolla så finner ni.

För att inte VVS-konsulter, eller kanske framförallt beställare (entreprenörer, driftansvariga och fastighetsägare) ska förledas att tro att det räcker att installera en liten underhållsavgasare för att bli av med syret i – ofta nypåfylld – systemvätska så innefattar RSK nummer 442 63 80 förutom underhållsavgasaren även syremätning och snabbavgasning.

Alldeles nyligen har problemet med för veka avgasare accentuerats. På bara senaste månaden har QTF stött på flera system (varav ett yngre än nio månader) i offentliga anläggningar, sjukhus och skola. Trots installerade undertrycksavgasare har systemen korroderat till allvarliga läckage på kort tid, bl.a. i takbafflar (se pressmeddelande på Mynewsdesk med länk nedan).

Någon har missat att mäta syret i systemvätskan (eller varit omedveten om att det behövs) och någon beställare har trott att det räcker med den billigaste avgasaren i upphandlingen för att säkerställa ett syrefritt och hållbart system.

Underhållsavgasare och enkla undertrycksavgasare är bra på att bibehålla en låg syrenivå, förutsatt att systemet är kontrollerat så att inga automatiska toppavluftare är öppna eller att expansionen är felaktig – och att systemet först är ordentligt avgasat till mindre än 0,5 mg syre per liter systemvätska.

Det är bl.a. sådant som kontrolleras innan snabbavgasning påbörjas när QTF kallas in för att rädda system som börjat haverera pga. korrosion, eller för den delen även på system i helt nybyggda anläggningar.

För ekonomiskt och miljömässigt hållbara värme-/kylsystem behöver syret och övriga gaser (mest kväve och koldioxid) tas bort. Effektiv energiöverföring säkerställs och systemen hålls korrosionsfria. Erfarenheten från QTF:s fler än 12 000 besiktade system är att 80 % av systemen kan få mer än 5 % energibesparing och att korrosion hindras efter avgasning till <0,5 mg syre/liter (senaste mätningarna visade på i genomsnitt 7 % energibesparing).

Kontakta QTF för att besikta och mäta syrenivån i dina system!

Är du VVS-konsult och behöver beskrivningstexter till AMA-koder för att säkerställa syremätning och dokumentation, AMA YJG.5 m.fl., kan du kolla qtf.se.

Är du beställare/fastighetsägare så kan du få hjälp att kontrollera syret, både i nya och befintliga system, missa inte det!

Några goda råd

Första steget mot energieffektiva och korrosionsfria värme-/kylsystem i fastigheter är att ställa krav på systemvätskan redan vid projektering av nya byggnader. När kvaliteten är definierad vad gäller gasinnehåll kan man mäta syrenivån (ska vara < 0,5 mg/liter), åtgärda vätskan om den inte uppfyller kraven och sedan dokumentera så att fastighetsägaren får kännedom om kvaliteten på sina system.

– En hel del VVS-konsulter föreskriver alltid systemvätskans kvalitet vid projektering av nya byggnader eller ROT-projekt ... det tycker vi är bra för då hålls systemen energieffektiva, korrosionsfria och injusteringen underlättas. Vi hjälper även de som försökt ta en genväg och i efterhand behöver hjälp att komma under 0,5 mg syre/liter systemvätska för att få en godkänd besiktning, men ett gott råd är att mäta redan från början och följa VVS-konsultens rekommendation, det blir billigare så, det har vi många exempel på, säger Richard Bremer, Key Account Mgr på QTF.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige