Gå direkt till innehåll
Erikshjälpen och Räddningsmissionen välkomnar videosamtal i häkten

Pressmeddelande -

Erikshjälpen och Räddningsmissionen välkomnar videosamtal i häkten

Barnrättsorganisationer välkomnar Kriminalvårdens beslut om att införa möjligheten för barn till intagna att ha kontakt med sin förälder via videosamtal. Att arbeta förebyggande mot dessa barn ger långsiktiga effekter såsom minskad psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

- Många barn med frihetsberövade föräldrar är vana att kunna ha kontakt och träffa sina föräldrar. För små barn är tid ett svårt begrepp och desto längre Corona-pandemin pågår desto längre upplever barnen distans till sin förälder, säger Birgitta Johansson, programchef Sverige Erikshjälpen.

Möjligheten till digitalt umgänge mellan barn och intagen förälder har blivit än mer viktig och aktualiserad under nuvarande situation med Covid19, då det rådande besöksförbudet som Kriminalvården infört innebär att barns rättigheter utifrån barnkonventionen kränks när de inte kan träffa sin förälder. Fysiska möten kan såklart inte ersättas helt med digitala, men det inger ändå trygghet för barnen att veta att deras föräldrar är friska och i säkerhet.

- För många av dessa barn innebär denna nya möjlighet minskad påfrestning och oro. Nu hoppas vi på att detta är något som kan bli permanent inom kriminalvården och få fortsätta även efter att pandemin är över, säger Line Fuchs, verksamhetschef för Solrosen inom Räddningsmissionen.
För mer information:Cecilia Boij, opinions- och kommunikationsstrateg Erikshjälpen
Mobil: 0730-22 24 69/ mejl:cecilia.boij@erikshjalpen.se


Katerina Ingenlath, Kommunikations- och insamlingschef Räddningsmissionen
Mobil: 0721-45 42 97, mejl:katerina.ingenlath@raddningsmissionen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Räddningsmissionen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Kriminalvård
  • Psykiatriboenden
  • Integrationsarbete 
  • Arbetsträning
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga
  • Utbildningsinsatser
  • Höstterminen 2020 startar Räddningsmissionen en egen grundskola

Presskontakt

Katerina Ingenlath

Katerina Ingenlath

Presskontakt Kommunikations- och insamlingschef 031-712 13 94

Relaterat material

Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Räddningsmissionen arbetar inom följande verksamhetsområden:

Hemlöshetsarbete
Missbruksvård
Integrationsarbete
Kriminalvård
Psykiatriboenden
Arbetsträning
Arbete med barn och ungdomar i riskzon
Kulturarbete för barn och unga
Utbildningsinsatser

Räddningsmissionen
Nordhemsgatan 12
41723 Göteborg